Pozvánka na valnou hromadu České asociace paraplegiků – CZEPA - Zpravodajství - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Zpravodajství

Pozvánka na valnou hromadu České asociace paraplegiků – CZEPA

19. října 2015, 10.07 | Praha (David Lukeš, red)
Česká asociace paraplegiků – CZEPA zve na svou valnou hromadu, která se bude konat 14. listopadu od 16 hodin v prostorách Slévárny La Fabrika na ulici Přístavní 22 v Praze 7.

 

 

Valná hromada se koná opět po čtyřech letech a je svolána především za účelem změn stanov, které jsou vyžadovány novou právní úpravou podoby neziskových organizací. Předsednictvo CZEPA navrhuje valné hromadě, aby byla CZEPA zapsaný spolek (dříve občanské sdružení) a navrhuje tyto změny stanov:

 

  1. Nové složení předsednictva – čtyři členové předsednictva budou voleni (z toho alespoň 75 % po poranění míchy), tři členové předsednictva budou jmenováni. Celkový počet členů zůstává sedm osob, z toho musí být čtyři  členové po poranění míchy.

  2. Členové, kteří nebudou mít uhrazené členské příspěvky nebudou vyřazeni z členské databáze, ztratí však nárok na členské výhody a možnost hlasovacího práva při volbách a hlasování na valné hromadě.

  3. Možnost elektronického hlasování voleb členů předsednictva – volby budou ošetřeny tak, aby každý člen mohl hlasovat pouze jednou (unikátní kód, zápis logů, které je možné archivovat). CZEPA bude průkopníkem tohoto způsobu hlasování v českém neziskovém sektoru, chceme tím vyjít vstříc naší členské základně, tak aby byla účast u voleb co nejdostupnější pro každého.

  4. Předsednictvo se bude scházet minimálně dvakrát ročně.

  5. Revizní komise – bude tříčlenná a volená, nikoliv jmenována členskou základnou, podobně jako předsednictvo. Dříve byli jmenováni členové revizní komise přímo na valné hromadě, většinou z neúspěšných kandidátů do předsednictva. 

 

Omlouváme se, ale znění nových stanov konzultujeme s právníkem a budou vám zaslány v co nejbližší době. Chceme tím předejít zbytečným nesrovnalostem s novou legislativou.

Upozorňujeme, že hlasovací právo na valné hromadě má pouze člen, který má zaplaceny členské příspěvky, i za rok 2015. Nemůžete-li se valné hromady zúčastnit, můžete pověřit jiného člena CZEPA na základě plné moci, viz. příloha.

Samotné volby členů předsednictva a revizní komise proběhnou na základě změn stanov formou elektronickou i písemnou na jaře 2016. Již nyní můžete zvažovat svou kandidaturu do těchto volených funkcí.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy k navrhovaným změnám, neváhejte mne kontaktovat na emailu: .

 

David Lukeš

jednatel České asociace paraplegiků – CZEPA

 

 

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Zpravodajství  

 » Aktuality  

 

 

Pátek, 27. listopadu 2020

Svátek má Xenie

Reklama

Raeda - produkty pro vozíčkáře

Reklama

CanoCar HANDY

Reklama

Rychlý rozvoz inkontinenčních pomůcek

Reklama

 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Reklama

klikni

Reklama

 

 

Finanční podpora

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou:

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR  

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)