Z historie - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Z historie

Než se VOZKA vypracoval do dnešní podoby, rozsahu a kvality textů i sazby, prošel si řadou let zkoušení.

Vznikl jako šestistránkový dvouměsíční informační zpravodaj pro ostravské vozíčkáře, v pozdějších létech se díky pestrému obsahu jako čtvrtletní magazín o 56–64 stranách (v r. 2020) distribuoval do všech krajů České republiky. Od roku 2021 vychází v elektronické podobě.

 

Rok 1998

Na svět přichází 2. března 1998 v rozsahu šesti stran, nákladu 400 ks a plánovanou četností vydání šestkrát ročně jako „VOZKA – ostravský zpravodaj pro vozíčkáře, občasník ze života handicapovaných.“

Zakládá jej a do roku 2004 sám tvoří a administruje Petr Dzido, kterého nemoc a následné dvě operace páteře upoutaly na vozík.

Petr Dzido

Zprvu jde o amatérský experiment – po stránce obsahové, textové, grafické, práce s informacemi, s textovým editorem Word.

Počátečním záměrem VOZKY je informovat ostravské vozíčkáře o činnosti nově vzniklé Ostravské organizace vozíčkářů, jejích připravovaných aktivitách a o příležitostech pro vozíčkáře v Ostravě.

Tištěn je černobíle jednoduchou metodou, fotografie jsou reprodukovány velmi nekvalitně, cena tisku je však poměrně nízká.

Skupinkou nadšenců je balen do obálek a opatřován adresními štítky, poté v přepravkách odvezen na poštu.

V druhém čísle je otištěna první komerční reklama.

Číslo 6 zakončuje první ročník osmnácti stranami.

Vozka 1998/1

 

 

 

 

 

Rok 1999

Číslo 3 získává lepší grafickou úpravu. VOZKA je oficiálně zaregistrován jako periodikum. Poslední číslo 6 má 22 stran.

Vozka 1999/6 

Rok 2001

Číslo 1 má novou šablonu titulní stránky, která v obměněné formě přežívá až roku 2013.

Končí balení do obálek a rozesílání poštou, VOZKA má distributora – Mediaservis Praha.

Od čísla 3 je VOZKA tištěn s dvoubarevnou obálkou.

Vozka 2001/3 

Rok 2002

Počet stran roste, číslo 6 jich má 40.

Grafická podoba se vylepšuje. Tisk je sice levný, ale nekvalitní. Peněz není nazbyt…

 

Rok 2003

Informační zdroje se rozšiřují, dopisovatelů přibývá, narůstá obsah, počet rubrik a počet stran.

Počet čísel v ročníku klesá na čtyři, poslední dvojčíslo 5–6 má 60 stran.

Od čísla 2 VOZKU tiskne nová tiskárna. Tisk je podstatně dražší, avšak kvalita rapidně vzrostla. Konečně má smysl publikovat více fotografií.

S kvalitou černobílého tisku roste zájem firem o inzerci.

 

Rok 2004

Roste objem práce, ročník nabírá zpoždění. Poslední páté číslo – dvojčíslo 5–6 – vychází až zkraje následujícího roku. Má 66 stran.

VOZKA je nabízen do celé ČR, náklad roste.

 

Rok 2005

Rok velkých změn.

Číslo 1 vychází poprvé s barevnou obálkou. Cena tisku se tím ale rapidně zvyšuje.

Šéfredaktor jako jediný pracovník VOZKY je v časové krizi, přichází první pomocná redaktorka Veronika Maschková. Spolupracuje s Vozkou do čísla 4. Pak však odchází studovat do Prahy.

Od čísla 2 má Vozka pozměněn název na VOZKA – Severomoravský magazín pro vozíčkáře a jejich přátele.

Na třetím čísle spolupracuje nová redaktorka – Hana Klusová.

Od čísla 5 se redakce rozšířila o další dva redaktory – Pavla Ploháka a Jiřího Muladiho.

Vyšlo 5 čísel, poslední mělo 64 stran, přesahu do dalšího roku se opět nadalo zabránit. 

Vozka 2005/2 

Rok 2006

Informační zdroje se stále rozšiřují, roste pestrost informací. Objem „neviditelných“ prací narostl do značné šíře. Vozka vychází pouze ve třech číslech, stále s přesahem do dalšího roku. Poslední číslo má 96 stran.

 

Rok 2007

Opět vychází jen tři čísla, byť s počtem stran 92, 80 a 100.

VOZKA má náklad 1 200 ks, rozesílán je do celé ČR.

 

Rok 2008

Novým vedoucím vydání se od prvního čísla stává dosavadní redaktor Pavel Plohák, který tím přebírá značnou část prací šéfredaktora. Novou posilou je redaktorka Blanka Falcníková. Redakce čítá 5 pracovníků na částečný úvazek.

Číslo 1 je ve znamení změn, blýská se na lepší časy. Ročník se konečně vrací ke čtyřem číslům.

Hlavička tit. stránky získává zpřehledněnou podobu.

Vozka 2008/1  

Vozkovi je 10 let. Uskutečnilo se výroční setkání redaktorů (chyběl jen Pavel Plohák) a dopisovatelů z okolí Ostravy:

 

Rok 2009

Název „VOZKA“ je proveden modernějším písmem.

Vozka 2009/1

 

Rok 2012

Počet stran je již několik let ustálen na 80, v tom počet barevných stran (obálka + reklamní příloha) na 4–12, náklad na 1 400–1 500 kusech. Od svého vzniku v r. 1998 až do r. 2012 se výše ročního předplatného Vozky neměnila a činila minimálně 100 korun.

Od čísla 3 má časopis registrován pozměněný název na VOZKA – Magazín o životě a pro život na vozíku.

V prosinci jsou spuštěny internetové stránky s autonomním redakčním systémem. Redigují je šéfredaktor a vedoucí vydání.

Číslo 4 vychází s novou titulkou korespondující s titulkou webových stránek.

Počet stran je upraven na 72–80 a předplatné zvýšeno na 160 Kč/rok/4 vydání. 

vozka-2012-4_600pix_obrys-nahled3.jpg

Rok 2014

Tento ročník vychází s nově koncipovanou titulní stránkou – obrázkem pod titulkou přes celou šířku stránky.

  

Rok 2015

V lednu Petr Dzido ze zdravotních důvodů předává funkcí vedoucího projektu a střediska VOZKA i šéfredaktora magazínu VOZKA. Nadále zastává funkci redaktora VOZKY, administrátora jeho webových stránek a provádí část administrativních činností. Hlavně však stále dělá sazbu tištěného VOZKY.

Do funkce nového vedoucího projektu a střediska VOZKA a šéfredaktora magazínu VOZKA správní rada vydavatele 10. ledna jmenuje dlouholetého redaktora a dosavadního vedoucího vydání Vozky Pavla Ploháka.

V průběhu roku jsou založeny facebookové stránky VOZKY https://www.facebook.com/magazinvozka/.

 

Rok 2017

První číslo vychází s novým provedením titulní stránky – celoplošnou fotografií.

 

Od čtvrtého čísla redakce spolupracuje s novou tiskárnou, která tiskne za podstatně nižší cenu. VOZKA tak poprvé vychází v celobarevném provedení.

 

Rok 2017

VOZKOVI je 20 let.

 

Rok 2021

Jaro 2021 přináší dvě zásadní změny:

  • VOZKA skončil s vydáváním v tištěné podobě. Nyní je dostupný pouze v podobě elektronické – v interaktivním formátu PDF je ke stažení na www.vozka.org, a to zdarma, resp. za dobrovolné předplatné.

  • VOZKA získává novou grafickou podobu. Číslem 4/2020 skončil se sazbou Petr Dzido, který ji dosud prováděl v textovém editoru Word (s následným převodem do PDF). Od prvního čísla roku 2021 sazbu provádí Pavel Plohák v profesionálním sázecím programu.

 

 

Rok 2023 

Petr Dzido, zakladatel periodika VOZKA, ze zdravotních důvodů ukončuje dosavadní již tak omezenou administrativní spolupráci s VOZKOU. „Jsem velice rád, že VOZKA je i nadále v tak schopných rukách dosavadního šéfredaktora Pavla Ploháka. VOZKOVI přeji ještě dlouhá léta, stále se zlepšující kvalitu, zájem čtenářů a dopisovatelů, přízeň sponzorů a Pavlu Plohákovi dobré zdraví," říká na rozloučenou.

redakce 

Čtvrtek, 30. května 2024

Svátek má Ferdinand

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)