Přihláška k odběru - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Přihláška k odběru

Přihlásit se můžete:

 • Telefonicky – redakce: tel. 596 783 174 (10–17 h)

 • E-mailem – redakce:

 • Telefonicky – vydavatel: Ostravská organizace vozíčkářů, spolek, dispečink: tel. 596 786 353 (8–13 h)

 

Požadované údaje:

 • Jméno a příjmení předplatitele/plátce

 • Celá adresa předplatitele/plátce: ulice, číslo domu, město, PSČ

 • Telefonní číslo předplatitele/plátce: pevná linka, příp. mobil

 • Způsob úhrady: poštovní poukázka – převod z účtu

 • E-mail (v případě, že chcete přijímat redakční informace)

 • Kde jste se o Vozkovi dozvěděli (nepovinně) 

 

Poznámka: Sdělením přihlašovacích údajů k odběru magazínu VOZKA tímto udělujete Ostravské organizaci vozíčkářů, spolek, středisko VOZKA, IČ: 66933579, se sídlem Horymírova 3054/121, 700 30 Ostrava-Zábřeh jako vydavateli tohoto periodika svůj výslovný souhlas se zpracováním mých výše uvedených přihlašovacích osobních údajů, tj. jména, příjmení, adresy, telefonního čísla a příp. e-mailu, a to pro účely vytvoření a udržování předplatitelské a distribuční databáze odběratelů magazínu VOZKA, a příp. pro zasílání redakčního informačního e-mailu.

Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu neurčitou.

Jsem si vědom(a) toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese . Dále jsem si vědom(a) toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Výše předplatného:

 • Pro odběratele z ČR: na kalendářní rok/4 čísla, od r. 2013 – 160 Kč

 • Při přihlášení v průběhu roku: částka podle počtu nevydaných čísel. Na požádání Vám můžeme zaslat poslední vydané číslo (pokud je skladem)

 • Firmám a institucím můžeme zaslat fakturu

 

Platby:

Upozornění: Od 1. 12. 2016 má magazín VOZKA nový účet – u Fio banky, a.s.  

 • Předtištěnou poštovní poukázkou typu A zaslanou s prvním výtiskem Vozky

  • Variabilní symbol: telefonní číslo plátce

  • Specifický symbol: 201

  • Zpráva pro příjemce: VOZKA - rok odběru

  • Adresa odesílatele složenky musí souhlasit s adresou pro doručování Vozky

  • Pozn.: Pokud ještě nejste přihlášen(a), učiňte tek telefonicky nebo e-mailem – viz první odstavec "Přihlásit se můžete"

 

         Vzor vyplnění pošt. poukázky A:

 

 

 • Poštovní poukázkou typu A (růžová) vyzvednutou na poště:

  • Adresa majitele účtu: Ostravská organizace vozíčkářů, spolek, Horymírova 121, 700 30  Ostrava-Zábřeh

  • Ve prospěch účtu: 2701107774

  • Kód banky: 2010 (Fio banka, a.s.)

  • Variabilní symbol: telefonní číslo plátce

  • Specifický symbol: 201

  • Zpráva pro příjemce: VOZKA - rok odběru

  • Adresa odesílatele složenky musí souhlasit s adresou pro doručování Vozky

  • Pozn.: Pokud ještě nejste přihlášen(a), učiňte tek telefonicky nebo e-mailem – viz první odstavec "Přihlásit se můžete"

 

            Vzor vyplnění pošt. poukázky A:

  

 

 • Bankovním převodem

  • Ve prospěch účtu: 2701107774 

  • Kód banky: 2010 (Fio banka, a.s.)

  • Variabilní symbol: telefonní číslo plátce

  • Specifický symbol: 201

  • Zpráva pro příjemce:

   • Vozka – rok odběru

   • jméno a adresa předplatitele

  • Pozn.: Pokud ještě nejste přihlášen(a), učiňte tek telefonicky nebo e-mailem – viz první odstavec "Přihlásit se můžete"

 

 

 

Anketa

Kde jste se o Vozkovi dozvěděl(a)?

Z těchto webových stránek

35.1%

 

Od známých

25.6%

 

V organizaci služeb lidem s handicapem

19.2%

 

Dostal se mi do ruky

20.1%

 

 

Středa, 25. listopadu 2020

Svátek má Kateřina

Reklama

Raeda - produkty pro vozíčkáře

Reklama

CanoCar HANDY

Reklama

Rychlý rozvoz inkontinenčních pomůcek

Reklama

 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Reklama

klikni

Reklama

 

 

Finanční podpora

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou:

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR  

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)