Spinální rehabilitační jednotka Hamzovy léčebny v Luži-Košumberku slaví 20 let! - Zdravotnictví - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Zdravotnictví

Spinální rehabilitační jednotka Hamzovy léčebny v Luži-Košumberku slaví 20 let!

26. června 2013, 11.51 | Luže-Košumberk (Pavel Remeš)
Dva tisíce odléčených – taková je bilance dvacetileté existence Spinální rehabilitační jednotky v Luži–Košumberku, která byla otevřena v r. 1993 právě v měsíci dubnu. Toto specializované pracoviště má celostátní význam, je jedním ze tří hlavních center v ČR, i když oproti Kladrubům i Hrabyni je lůžkově menší. Spolupracuje se všemi traumacentry ČR a je jedním z mála oddělení tohoto typu i pro léčbu dětí s poškozením míchy.

 

U zrodu spinálního programu stál v ČR pan prof. MUDr. Peter Wendsche, který jako první otevřel v roce 1992 akutní Spinální jednotku v Úrazové nemocnici v Brně. Programově navazující na péči v Brně se stala právě Spinální rehabilitační jednotka (dále SRJ) v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé v Luži-Košumberku, tehdy s 12 lůžky. Na otevření tohoto specializovaného pracoviště měl podíl celý tým pracovníků Hamzovy léčebny, ale významnou aktivní roli měli ředitel rehabilitačního ústavu MUDr. Václav Volejník, CSc., MUDr. Lia Vašíčková (Frantalová) a prim. MUDr. František Brom.

„Spinální program byl v ČR kontinuálně organizačně rozvíjen od roku 1993. Vycházel z nutnosti vytvořit specializované jednotky zajišťující komplexní ucelenou léčebně-ošetřovatelsko-rehabilitační péči. Formálně byly všechny spinální rehabilitační jednotky postupně otevřeny o deset let později na základě rozhodnutí MZ,“ říká pro Vozku Václav Volejník, ředitel Hamzovy léčebny.

V Luži byl program vyhlášen již dříve, právě díky spolupráci s brněnskou klinikou a také díky tomu, že pracoviště v Luži mělo jako jediné vypracován i program pro léčbu dětí s postižením míchy.

 

Dobré jméno léčebny

Po celou dobu existence SRJ v Luži je hlavním „tahounem“ tohoto pracoviště MUDr. Miroslava Sílová, která je primářkou celého pavilónu G, jehož součástí je i SRJ.

Umístění spinální jednotky v nejvyšším patře pětipatrové budovy pavilónu G se zprvu zdálo být nelogické. Ale i to byl záměr. Nádherný výhled z terasy do okolních lesů je jedinečný. Pobyt na terase pavilónu je pro pacienty vlastně určitou částí jejich léčby a je velmi hojně využíván.

Díky aktivitě a špičkové erudici MUDr. Vašíčkové (Frantalové) si SRJ brzy získala dobré jméno. V roce 2001 se kapacita lůžkové části rozšířila z původních dvanácti na současných dvacet čtyři lůžek. Léčebna se v roce 2005 úspěšně rozhodla pro nadzemní a bezbariérové propojení s pavilónem D, kde se léčí pacienti, kteří již rozsah a vybavení SRJ nepotřebují. Během let se neustále zkvalitňuje péče dle standardů, rozšiřuje přístrojové vybavení a podporuje vzdělávání personálu oddělení. Hamzova léčebna a její spinální jednotka byla prvním zařízením následné péče, které v ČR získalo akreditaci dle standardů SAK.

„Můžeme být spokojeni, že jsme pomohli mnoha takto handicapovaným pacientům najít nové začlenění do kvalitního života“, hodnotí dvacetileté období primářka oddělení Miroslava Sílová.

Slova paní primářky potvrzují skutečnost, že bývalí pacienti do léčebny rádi zavítají i jen tak na návštěvu, pokud jim to čas umožní. Jsou totiž většinou v plné životní aktivitě. Důkazem toho jsou také milé návštěvy naší první pacientky spinální jednotky, paní Lenky Zárubové Nárovcové, která je i spokojenou maminkou.

Autor: MUDr. Pavel Remeš

(Pro časopis Vozka text upravili

Jana Zavřelová a Václav Volejník)

 

Pokračování ve zdrojovém článku

 

Zdrojový článek v příloze

 

Zdroj: Vozka 2/2013

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Zdravotnictví  

 

 

Úterý, 28. května 2024

Svátek má Vilém

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)