Převod vyřazeného zdravotnického prostředku do vlastnictví uživatele - Kompenzační prostředky - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Kompenzační prostředky

Převod vyřazeného zdravotnického prostředku do vlastnictví uživatele

Ilustr. foto

11. dubna 2018, 12.10 | Ostrava (red)
Protože redakce VOZKY byla v současnosti několikrát dotazována na toto téma, aktualizujeme náš článek ze září 2017:
Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR (NRZP ČR) vyjednala v září 2017 se zdravotními pojišťovnami novou dohodu o převodu vyřazeného zdravotnického prostředku.

 

  

 

Jednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR

Dne 30. 8. 2017 proběhla v sídle NRZP ČR schůzka se zástupkyněmi VZP ČR MUDr. Emílií Bartiškovou a MUDr. Evou Tyblovou.

Stěžejním tématem schůzky bylo převádění již vyřazených zdravotnických prostředků (popř. těch, u kterých je podán návrh na jejich vyřazení po uplynutí jejich směrné užitné doby) do vlastnictví pojištěnce. Jedná se především o takové zdravotnické prostředky, u kterých si pojištěnec při pořízení hradil část jejich ceny. Nejčastěji jde o mechanické ortopedické vozíky s vysokou pořizovací cenou, v menší míře pak o elektrické vozíky a další zdravotnické prostředky. 

Tyto zdravotnické prostředky byly až do prosince loňského roku na žádost samotných pojištěnců (uživatelů) převáděny do jejich vlastnictví pomocí tzv. „dohody o narovnání“, kterou vyjednala NRZP ČR s VZP ČR a dalšími pojišťovnami již dříve. Zmíněnou dohodu přestala na začátku letošního roku VZP ČR jednostranně uplatňovat a odmítala všem pojištěncům zmíněné vyřazené vozíky převádět.

 

Výsledek dohody

Na základě sdělení obou zástupkyň VZP ČR, že je připravena nová smlouva na převádění prostředků, si rada vyžádala na pojišťovně vzor nové smlouvy, kterou budou prostředky převáděny. Tento vzor společně se seznamem kontaktních osob, u kterých bude možné o převedení vozíků a dalších prostředků pojištěncům VZP ČR žádat, nyní rada předkládá všem zájemcům z řad tělesně handicapovaných.

jméno

e-mail

region

Eva Vyrutová

Plzeňský kraj

Ing. Radislav Vianiš

Jihočeský kraj, část kraje Vysočina

Ing. Jiří Konigsmark

Ústecký kraj

Josef Korych

Praha

Milan Ježek

Středočeský kraj

Marek Srkal

Pardubicko a část kraje Vysočina

Ing. Alena Klouzková

Královéhradecko

Robert Fogl

Jihomoravský kraj, část kraje Vysočina

Josef Kotas

Zlínský kraj

Bohuslav Peslar

Moravskoslezský kraj

 

Jak to funguje?

Jak tedy nově převedení již vyřazených zdravotnických prostředků – zejména vozíků s majetkovou účastí (doplatkem) – pojištěncům v současnosti funguje?

Nejdříve je nutné zdůraznit, že na převedení vozíku nevzniká pojištěnci automaticky nárok. Každá žádost pojištěnce je pojišťovnou posuzována zcela individuálně a může se stát, že v některých výjimečných případech nebude převod vozíku přiznán a smlouva nebude uzavřena. Mělo by se tak stávat pouze velmi zřídka. 

  1. Převod vozíků a dalších ZP bude možný pouze u již vyřazených prostředků nebo u takových, kde je návrh na vyřazení těsně před schválením.

  2. Bude se jednat o takový ZP, kde pojištěnec hradil ze svých prostředků nějakou část jejich ceny (velmi výjimečně je možné zkusit požádat o převod i u ZP bez spoluúčasti pojištěnce na ceně).

  3. Pojištěnec si podá žádost o převod již vyřazeného ZP u kontaktní osoby určené pro jeho region. Žádost lze podat jakýmkoliv písemným způsobem, třeba i neformálně e-mailem, který však bude obsahovat přesné určení ZP – druh, značka, typ, výrobní číslo, evidenční číslo, vč. příp. příslušenství. Všechny zmíněné údaje bude možné zjistit z původní smlouvy o zapůjčení zdravotnického prostředku.

  4. Kontaktní osoba VZP ČR sepíše samotnou Smlouvu dle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou obě smluvní strany – pojišťovna i pojištěnec  podepíšou. Návrh smlouvy by mohl sepsat dle vzoru i samotný pojištěnec. Zde je však otazníkem, zda všichni pojištěnci dokážou dobře sepsat potřebnou smlouvu tak, aby byla zcela bez problémů a pro VZP ČR akceptovatelná.

  5. Následně bude již vyřazený zdravotnický prostředek ponechán ve vlastnictví pojištěnce. Vedle něj pak samozřejmě pojištěnec obdrží po obvyklém postupu – na předpis lékaře a po schválení revizním lékařem pojišťovny – od VZP ČR  řádný zdravotnický prostředek, na který má zdravotní indikaci. Tyto dva procesy jsou na sobě samozřejmě zcela nezávislé. 

Na základě uvedených jednání, dohod a dokladů rada věří, že nyní již bude převádění vyřazených zdravotnických prostředků do vlastnictví pojištěnců, které bylo zhruba na půl roku ze strany VZP ČR zcela zastaveno, plně obnoveno a že bude zcela bezproblémové a funkční.

 

V případě problémů se obraťte na NRZP ČR

Pokud by se žadatel opět setkal s nějakými problémy s převáděním ZP, může se obrátit na NRZP ČR:

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, tel. 266 753 421, www.nrzp.cze-mail: .

 

Zdroj: NRZP ČR

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Aktuality  » Kompenzační prostředky  

 

 

Neděle, 28. února 2021

Svátek má Lumír

Reklama

CanoCar HANDY

Reklama

 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Finanční podpora

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)