Nové knihy - Vzdělávání - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Vzdělávání

Nové knihy

12. prosince 2012, 00.00 | Ostrava (bf)
Výběr knížek, CD a DVD nosičů vhodných pro zájemce s tělesným handicapem.

 

Svět dětské mozkové obrny

Miroslav Kudláček, 200 str., 285 Kč, Portál.

Autor zasvěcuje čtenáře do spletitého světa ddětské mozkové obrny (DMO), nabízí historický pohled na postižení, klasifikaci forem nemoci, představuje dvě nejčastější rehabilitační metody a především dává nahlédnout do osobní zkušenosti života s tímto postižením na pozadí konkrétních příběhů.

Život s postižením DMO má mnohá úskalí. Od formy nemoci a včasnosti určení diagnózy se odvíjejí konkrétní překážky na cestě k samostatné a soběstačné existenci. Komplikovanost určení diagnózy, nároky kladené rehabilitací a vyrovnávání se s vlastním postižením zatěžovaným stigmatizací tuto cestu často znesnadňují. Vzhledem k vrozené povaze onemocnění DMO člověk s tímto postižením postupně rozpoznává jeho jednotlivé projevy a důsledky pro život ve společnosti. 

Nová DVD

Fyzioterapeutka Zdeňka Faltýnková připravila spolu s agenturou EkoSprint další dvě DVD, kdy radí vozíčkářům, jak efektivně cvičit své tělo svépomocí. Jsou to druhé díly DVD „Co můžeš pro své tělo udělat sám” a „Rehabilitační pomůcky v domácnosti paraplegika”. Připomeňme si i obsah prvních dílů: 

  • Co můžeš pro své tělo udělat sám I. (rok vydání 2010): Soubor cviků realizovatelných v domácím prostředí a nezbytných pro udržení fyzické kondice a funkčního potenciálu vozíčkáře. Cvičení je prováděno formou autorehabilitace bez cvičebních pomůcek.

  • Co můžeš pro své tělo udělat sám II. (2012): Pokračování souboru cviků.

  • Rehabilitační pomůcky v domácnosti paraplegika I. (2012): Návodná cvičení s využitím základních rehabilitačních pomůcek finančně dostupných pro každého para i tetraplegika (malé i velké míče, pružné tahy, čočky, rehabilitační válce) a použitelných pro domácí rehabilitaci. Vždy je vhodné předváděné cviky konzultovat s fyzioterapeutem.

  • Rehabilitační pomůcky v domácnosti paraplegika II. (2012): Pokračování souboru cvičení. 

Zájemci si je mohou osobní vyzvednout v kanceláři České asociace paraplegiků (po dohodě také na akcích asociace). Zájemce o zaslání poštou hradí dobírkou poštovné.

 

Pokračování – viz originál zdrojového článku v příloze

 

Zdroj: Vozka č. 4/2012

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Vzdělávání  

 » Aktuality  

 

 

Úterý, 18. února 2020

Svátek má Gizela

Reklama

Reklama

CanoCar - Úpravy pro ZTP

Reklama

klikni

Reklama

 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Finanční podpora

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou:

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR  

 

     

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)