Pražská organizace vozíčkářů slaví čtvrtstoletí své existence - Sociální služby - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Sociální služby

Pražská organizace vozíčkářů slaví čtvrtstoletí své existence

Výlety, cestování; foto archiv POV

8. listopadu 2016, 11.35 | Praha (Jaroslava Franková; red)
Pětadvacet let je na neziskovku v našem prostředí úctyhodný věk, přesto kořeny organizace sahají ještě dál, do dob před sametovou revolucí, kdy se skupina vozíčkářů a jejich blízkých rozhodla využít své zkušenosti a pomáhat lidem, kteří se ocitli ve stejně svízelné situaci jako oni sami.

 

 

Pořádali akce přizpůsobené potřebám lidí s tělesným postižením, vzájemně si radili a pomáhali. Po roce 1990 se koncentrovaly myšlenky na vytvoření samostatné organizace, která by se vyčlenila 

z tehdejšího Svazu invalidů a specializovala se na projekty zaměřené na užší cílovou skupinu. Stalo se tak v dubnu 1991.

 

Mgr. Jaroslava Franková: Chceme lidem s postižením vytvářet podmínky ke svobodnému rozhodování o svém životě

„Činnosti, kterým se Pražská organizace vozíčkářů (POV) věnovala, se v průběhu času měnily, ale jejich princip zůstává. Svými projekty, prací a postojem usiluje o vytvoření příznivého prostředí, které umožní lidem s tělesným postižením svobodně rozhodovat o svém životě a o způsobu zajištění svých životních potřeb,“ říká předsedkyně organizace Mgr. Jaroslava Franková.

Na postupném budování a vývoji POV má zásluhu řada významných osobností, které byly po různě dlouhou dobu s organizací spjati. Pracovali pro POV jako dobrovolníci, později za skromný plat. Svoji práci dělali s láskou a nasazením, díky kterému se organizace velmi rychle etablovala v nově se tvořícím neziskovém sektoru.

„Vyjmenovat by si zasloužili všichni a vydalo by to alespoň na dva odstavce,“ vzpomíná Jaroslava Franková. „Z obavy, abychom někoho neopomněli, však připomeneme jen jednu, tu nejvýraznější tvář POV. Ačkoli ty ostatní nebudou nikdy zapomenuty. Tou osobou, kterou ve výročním vzpomínání nelze nezmínit, je Zdenka Hanáková, dlouholetá předsedkyně POV. Její jméno je spojeno nejen s organizací samotnou, ale i s řadou inovativních projektů, které se svými přáteli a kolegy vehementně prosazovala. Díky její iniciativě řídila POV pilotní projekt osobní asistence, tehdy docela nové služby. Právě osobní asistenci Zdenka Hanáková na začátku devadesátých let minulého století prosadila.“

Prosazování nových přístupů k péči o klienty s tělesným postižením a o zajišťování služeb a akcí, které by braly v potaz specifické potřeby zejména vozíčkářů, to byl duch, ve kterém se neslo prvních deset let fungování POV. Hlavní myšlenkou provázející všechny nové projekty bylo zacílení na klienta, který byl zároveň řídícím článkem všech služeb, které využíval.

„Postupem času se služby poskytované naší organizací profesionalizovaly, rozrůstaly, ale také měnily a nahrazovaly,“ konstatuje Jaroslava Franková. „Změny souvisely s legislativním vývojem, vývojem přístupnosti životního prostředí, s dostupností informací a přístupem veřejnosti i klientů samotných.“

V současnosti stojí služby POV na třech pomyslných pilířích.

 

Aktuální poradenství: Odborníci a moderní webové stránky

„Prvním z pilířů je poradenství. Naši odborníci (sociální pracovnice, právník, specialisté na architektonické bariéry) jsou k dispozici všem zájemcům o radu v oblastech souvisejících s problematikou tělesného postižení, pomáhají řešit potíže a předávají důležité informace nejen členům a klientům POV,“ vysvětluje Jaroslava Franková.

Moderní doba si postupně vyžádala moderní řešení. Klienti chtěli mít možnost vyhledávat základní ověřené informace samostatně, proto se v POV rozhodli přenést své zkušenosti, postřehy a ověřené informace do internetového světa.

„Informační databáze aktualizujeme a zveřejňujeme na webových stránkách www.pov.cz. Ty jsou prostorem nejen „pro odbornou stránku naší práce, ale nabízejí také možnosti zapojit se do volnočasových akcí, nebo na ně zavzpomínat. Kromě dat a rad tady návštěvníci najdou nabídku akcí, fotografie z nich nebo nabídku akcí spřátelených organizací. Web POV je inovovaný a stále se vyvíjí. Všichni, i čtenáři VOZKY, mohou ovlivnit jeho podobu a náplň. Vítáme zajímavé podněty i konstruktivní kritiku,“ říká Jaroslava Franková.

 

Pokračování - viz zdrojový článek v příloze 

 

Zdroj: VOZKA 3/2016

Přílohy:

Soutěžení; foto archiv POV

Sportování; foto archiv POV

Přátelství; foto archiv POV

Kultura; foto archiv POV

Poradenství, vzdělávání; foto archiv POV

Setkávání; foto archiv POV

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Sociální služby  

 

 

Neděle, 26. května 2024

Svátek má Filip

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)