ParaCENTRUM Fenix: Roztáčíme život naplno - Sociální služby - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Sociální služby

ParaCENTRUM Fenix: Roztáčíme život naplno

V tělocvičně fyzioterapie

14. listopadu 2017, 19.50 | Brno (Jiří Muladi)
ParaCENTRUM Fenix, z. s., je nezisková organizace, která od roku 2004 pomáhá lidem po úrazu míchy. „Naším cílem je, aby každý, kdo utrpěl úraz, mohl žít co možná nejvíce podle svých představ a byl co nejméně závislý na pomoci okolí,“ říká ředitel spolku Michal Odstrčil, který zde před deseti lety začal „od píky“ jako osobní asistent.

 

 

„Našimi klienty jsou především lidé na vozíku. Bezprostředně po úrazu naráží člověk na problémy, s nimiž se zpravidla sám nedokáže vypořádat. Kromě psychické újmy se musí potýkat s řadou nových situací. Náhle musí řešit, kde bude bydlet, jak si správně vybrat kompenzační pomůcky, musí se na někoho obrátit při kontaktech s úřady, nezřídka řeší právní záležitosti, které s úrazem souvisí. A v neposlední řadě se pak obvykle musí vzdát dosavadní práce a poohlížet se po nové, vyhovující jeho zdravotnímu stavu. Naši zaměstnanci umí lidem s postižením ve všech těchto oblastech poradit.“

Brněnské ParaCENTRUM Fenix má 200 členů (z toho 140 vozíčkářů), 50 zaměstnanců (z toho je přibližně půlka brigádníků) a asi 300 klientů, z nichž třetina čerpá služby pravidelně.

 

Motto:

„S mottem ‚Roztáčíme život naplno‘ pomáháme lidem po poranění míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života,“ vysvětluje Michal Odstrčil a uvádí čtyři zlaté zásady centra: prosazuje individuální přístup s ohledem na osobní potřeby a cíle, respektuje soukromí a osobní prostor, nevynucuje, ale podporuje osobní iniciativu a přizpůsobuje služby potřebám i denním dobám, které jsou nejvíce vyžadovány.

 

Finanční zdroje

A odkud získává centrum prostředky na svou činnost?

„Jako nezisková organizace jsme součástí komunitního plánování města Brna a Jihomoravského kraje. Jsme úspěšnými řešiteli grantových projektů z Magistrátu města Brna, Jihomoravského kraje, MZ a MPSV, takže prostředky získáváme z dotací. Dále pak z plateb za služby, z výtěžku činnosti Sociálního podniku Fenix a také od malých nebo individuálních sponzorů a z příspěvků členů ParaCENTRA Fenix. A na řadě nejrůznějších akcí pak tyto prostředky proměňujeme na dobré skutky.“

 

Předseda centra Ladislav Loebe: Žil jsem možná trochu divoce 

Před úrazem pracoval tehdy ještě třiadvacetiletý Ladislav Loebe jako vyhazovač v nočním podniku. „Žil jsem možná trochu divoce. Hodně času jsem věnoval sportu a rád jsem jezdil rychle v autě,“ popisuje svůj život před úrazem. Ovšem právě tato poslední vášeň mu obrátila život naruby. V roce 1999 měl Ladislav vážnou autonehodu, následkem které se ocitl na ortopedickém vozíku. „Jel jsem sám a neměl zapnutý pás. Podle toho to také dopadlo,“ dodává.

Po úrazu následovala dlouhodobá rekonvalescence: šest měsíců v Úrazové nemocnici v Brně a další tři měsíce v Hamzově odborné léčebně v Luži-Košumberku. Následně se vrátil do reality každodenního života, ovšem s diagnózou kvadruplegie.

„Asi rok jsem se dával psychicky do kupy a dalších přibližně pět let fyzicky,“ hovoří o svém tehdejším stavu Ladislav. Ve Znojmě, kde bydlel společně s rodiči, každý den dojížděl na cvičení. Jakmile se trochu sžil s ortopedickým vozíkem, intenzivně na něm jezdil po nedalekém sídlišti. „Jak se říká, že chůze je nejzdravější pro člověka, tak pro vozíčkáře je to asi jízda na vozíku. Díky tomu jsem byl víc fit a zároveň jsem mohl přemýšlet a vymýšlet co dál.“ Rozhodl se pro studia na Obchodní akademii v Žatci. „Byla sice daleko, ale tehdy to byla jediná střední škola, kterou jsem mohl studovat externě,“ vysvětluje Ladislav.

V roce 2009 úspěšně odmaturoval a ve stejné době se v jeho životě poprvé objevuje ParaCENTRUM Fenix – jezdí do něj cvičit a zúčastňuje se nejrůznějších společenských akcí.

„Fenix mi pomohl nejvíc v tom, že jsem se dostal na vysokou školu. Tehdy mě paní doktorka Vašíčková seznámila s Karlem Sobolem, který pracoval ve středisku Teiresiás (Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky na Masarykově univerzitě, pozn. red). Karel mě dostal do přípravky na přijímačky a pomáhal mi s přijetím na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity.“

Při studiu vysoké školy Ladislav získal v Brně byt a začal se mimo jiné aktivněji zapojovat do činnosti ParaCENTRA Fenix. Nejprve jako klient, poté jako právník – student. A postupem času se vzájemná spolupráce rozvinula natolik, že se Ladislav Loebe stal předsedou i právníkem ParaCENTRA Fenix.

 

Unikátní rozsah služeb, přehled aktivit ParaCENTRA Fenix

Ve zkratce:

 • Aktivizační cvičení s terapeutem 
 • Asistence při službách 
 • Bezbariérová přeprava
 • Bezbariérové cestování
 • Bezbariérový byt
 • Fitness a posilovna
 • Nácvik s instruktorem soběstačnosti
 • Nácvik soběstačnosti s ergoterapeutem
 • Poradenství z oblasti fyzioterapie
 • Právní poradenství
 • Přednášky a besedy
 • Psychologické poradenství
 • Nájem kompenzačních pomůcek
 • Osobní asistence
 • Poradenství v bezbariérovosti
 • Poradenství z oblasti kompenzačních pomůcek
 • Poradenství pro návrat na pracovní trh
 • Poradenství správného sedu na vozíku
 • Rekondiční pobyt
 • Odborné sociální poradenství
 • Společenské akce
 • Sportovní turnaje
 • Výtvarná tvoření
 • Vzdělávací kurzy 

Foto: Jiří Muladi

Celý text ve zdrojovém článku v příloze.

 

Zdroj: VOZKA 3/2017

Přílohy:

Ladislav Loebe, předseda spolku

Přednášky a osvětová činnost

Aktivizační cvičení s terapeutem

Srovnat ramena vzadu – to je základ

Na vozíku se dá i boxovat

Součástí rekondičních pobytů je i skupinové cvičení

Pétanque – jedna z oblíbených soutěžních aktivit vozíčkářů

Handbike představuje širší možnosti pro pohyb a výlety lidí s handicapem

Rekondiční pobyt nabízí i nevšední zážitky – třeba motorový paragliding

Blance Cabalkové Fenix pomohl v komunikaci s lidmi

Michael Odstrčil a Michaela Vařeková (fundraiserka ParaCENTRA Fenix)

Fitness instruktor Jaroslav Náhlík

Martin Zemánek, pracovník PR a grafik spolku Fenix

Přijímací kancelář brněnského ParaCENTRA Fenix

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Sociální služby  

 

 

Úterý, 28. května 2024

Svátek má Vilém

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)