NRZP ČR komentuje vládní návrh velké novely zákona o sociálních službách - Sociální služby - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Sociální služby

NRZP ČR komentuje vládní návrh velké novely zákona o sociálních službách

Ilustr. foto

5. dubna 2017, 11.23 | Ostrava (red), aktualizace
Zákon schválený 31. 3. 2017 musí projít legislativním procesem a měl by začít platit od roku 2018. Vládní návrh zachovává zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200 Kč v případě, že služba je poskytována v domácím prostředí. Mělo by to významně posílit péči v domácím prostředí a umožnit pečujícím osobám více objednávat terénní sociální služby a odpočinout si tak, případně se věnovat jiným aktivitám.

 

Tento návrh iniciovala Národní rada zdravotně postižených v ČR (dále Rada), protože Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) původně navrhovalo, aby byla zvýšena dotace pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují osobní asistenci. Původní návrh by podle Rady nebyl funkční: při stávajícím systému dotací by klient, který potřebuje osobní asistenci, byl uvázán k jednomu poskytovateli osobní asistence. Řada poskytovatelů by se mohla definovat jako poskytovatel osobní asistence a mohlo by dojít k tunelování celého systému. Místo toho Rada navrhla vytvořit speciální pátý stupeň pro osoby s nejtěžším zdravotním postižením. MPSV však na její argumenty reagovalo tím, že navrhlo zvýšit příspěvek na péči ve IV. stupni u klientů, kteří jsou v domácí péči.

Pokud jde o vyplácení příspěvku na péči po dobu hospitalizace, novelizační bod 14 upravující § 14a zákona o sociálních službách vychází z principu současné právní úpravy: stanoví dobu hospitalizace, která nebrání výplatě příspěvku na péči. Navrhovaná změna vládní novely princip zachování výplaty příspěvku na péči v omezené době hospitalizace zachovává a prodlužuje ji. Návrh diferencuje dobu hospitalizace, která nebrání výplatě příspěvku na péči podle toho, jakým způsobem je péče zajištěna. V případě, že péči poskytuje (před hospitalizací) osoba blízká nebo asistent sociální péče, je výplata příspěvku na péči zachována po dobu hospitalizace – jako jedno z opatření ve prospěch neformální péče. Příspěvek na péči se dle návrhu nevyplácí, je-li oprávněné osobě poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace po dobu přesahující dva celé kalendářní měsíce po sobě jdoucí.

Podle Rady návrh zákona také obsahuje řadu velmi negativních věcí, které se dotýkají sociálně právní ochrany dětí, hospiců a dalších. Připraví proto pozměňovací návrhy a bude se snažit je uplatnit při projednávání návrhu zákona Výborem pro sociální politiku v Poslanecké sněmovně a potom ve druhém čtení zákona.

Pokud občané se zdravotním postižením mají k tomuto návrhu zákona (viz dvě přílohy tohoto článku) nějaký podnět, mohou jej co nejdříve poslat na NRZP ČR a to na adresu jejího předsedy Mgr. Václava Krásy .

 

 

Zdroj: NRZP ČR

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Sociální služby  

 

 

Neděle, 26. května 2024

Svátek má Filip

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)