Moravskoslezský kraj rozšířil síť sociálních služeb a podporuje hrdinství, které není vidět - Sociální služby - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Sociální služby

Moravskoslezský kraj rozšířil síť sociálních služeb a podporuje hrdinství, které není vidět

4. července 2018, 12.00 | Ostrava (red)
Nově budou do krajské sítě sociálních služeb zahrnuty další stacionáře, poradna, terapeutické dílny nebo domov pro osoby se zdravotním postižením. Rozšíření, které kraj podpořil k 1. červenci tohoto roku, je dalším krokem ve zkvalitňování péče o znevýhodněné lidi v regionu.

 

Rozšíření sítě sociálních služeb

V krajské síti nově přibudou denní stacionáře pro seniory, ale i pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením v Ostravě, Opavě a Bruntále. „Celkem to je 57 míst pro lidi, kteří budou moci ve stacionářích trávit čas, rozvíjet své dovednosti a být ve společnosti školených pracovníků, kteří se jim budou odborně věnovat. Jsem velmi rád, že se obce v kraji finančně spolupodílí na vzniku těchto nových služeb. Zapojení obcí do celého procesu vnímám jako klíčové, protože právě ony jsou občanům nejblíže a nejlépe posoudí, které sociální služby nejvíce potřebují,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a doplnil, že zásadní roli při vytváření sítě sociálních služeb hraje právě komunitní plánování a mapování potřeb na úrovni obcí nebo mikroregionů.

Do krajské sítě bylo také zařazeno nové nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením na Rýmařovsku, poradna Krystal Help na Krnovsku pomáhající lidem ohroženým závislostí a pobytová sociální služba v opavském domově Vesalius pečující o 31 chronicky nemocných osob.

Díky spolupráci s poskytovateli i obcemi do sítě vstupují i nové kapacity pro lidi s chronickým duševním onemocněním. Konkrétně se jedná o 2 sociálně terapeutické dílny v Ostravě, které nabídnou zázemí 30 lidem s duševní nemocí.

 

Podpora hrdinství, které není vidět

Problematika osob pečujících o členy rodiny se zdravotním postižením je tématem, které stále častěji a intenzivněji zaznívá. Dlouhodobá péče o blízkou osobu s postižením je náročná a vyčerpávající. Pečující osoby se v rámci této péče často dostávají do sociální izolace. Dochází tak k omezení společenských kontaktů s prostředím, či ke snížení možnosti pracovat nebo využívat běžné aktivity, které okolní komunita nabízí.

Moravskoslezský kraj si tuto skutečnost dobře uvědomuje a ve svých strategických dokumentech zaměřených na vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením již dlouhodobě akcentuje podporu a rozvoj služeb rané péče, stejně jako přímou podporu rodin a pečujících osob. A právě v těchto souvislostech zpracoval kraj individuální projekt s názvem „Podporujeme hrdinství, které není vidět“, jehož obsahem jsou čtyři aktivity, které jsou reakcí na nedostačující nabídku činností, které by lidé pečující o blízkého se zdravotním postižením, vnímali jako smysluplnou podporu při plnění jejich role.

  1. První aktivitou je realizace vícedenních pobytů pro svépomocné skupiny a poskytovatele rané péče. Tato aktivita slouží jednak k poskytnutí příležitostí pro vzájemné sdílení zkušeností a posílení kompetencí pečujících osob. Dále je prostorem, jenž má umožnit dětem s postižením zařadit se do skupinového programu a zažít společnou hru a komunikační interakci. A v neposlední řadě je jejím cílem nabídnout sourozencům a dalším členům rodiny pozitivní zážitky sdílené celou rodinou.
  2. Druhá aktivita jsou platformy setkávání, v rámci nichž bude uskutečněno 10 kulatých stolů, 3 konference zabývající se tématy autismu, života lidí s duševním onemocněním a obdobím po ukončení školní docházky a 3 workshopy. Smyslem platforem setkávání je vytvořit prostor k diskusi pro zainteresované strany, jež se dotýkají problematiky rodin pečujících o člověka s postižením a také prostor pro rozšíření možností spolupráce.
  3. Třetí aktivita je zaměřena na podporu svépomocných skupin s cílem podpořit sdružování neformálních pečovatelů tak, aby vyvstal prostor vzájemné podpory v nelehkém údělu péče o člena rodiny s postižením. Zároveň má aktivita podpořit využívání možností místní komunity, vedoucí k co nejvyšší míře zapojení do života dostupného běžné populaci. Současně, prostřednictvím propagačních materiálů, je účelem této aktivity podpořit rozšíření povědomí o existenci a činnosti svépomocných skupin a posílit tak možnost vzniku skupin nových.
  4. Čtvrtou aktivitou jsou vzdělávací programy pro pracovníky podporující pečující osoby. Jejím cílem je vytvořit a realizovat 4 vzdělávací programy zaměřené na nácvik konkrétních metod sociální práce s lidmi se zdravotním postižením, komunikaci s osobami pečujícími o své blízké, práci s konkrétní zkušeností pečujících osob aj. Uskutečněny budou vzdělávací programy pro osobní asistenty, pracovníky odlehčovacích služeb, poradce rané péče, management sociálních služeb zaměřených na podporu pečujících osob a pro pracovníky pečovatelských služeb.

„Lidé, kteří dlouhodobě pečují o rodinné příslušníky se zdravotním postižením, si zasluhují náš obdiv a respekt. Tato péče je nesmírně náročná a vyčerpávající a často vede do sociální izolace. Je nutné těmto lidem nabízet co nejširší škálu podpory a pomoci. Dle mého názoru je tento projekt jednou z odpovědí na tuto potřebu. Velmi pozitivně vnímám fakt, že projekt nabízí širokou škálu vzájemně propojených aktivit pro pečující osoby, “ uvedl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Ing. RSDr. Svatomír Recman.

 

Zdroj: MS kraj

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Sociální služby  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

Neděle, 23. června 2024

Svátek má Zdeňka

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)