Moravskoslezský kraj rozšířil síť sociálních služeb a podporuje hrdinství, které není vidět - Sociální služby - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Sociální služby

Moravskoslezský kraj rozšířil síť sociálních služeb a podporuje hrdinství, které není vidět

4. července 2018, 12.00 | Ostrava (red)
Nově budou do krajské sítě sociálních služeb zahrnuty další stacionáře, poradna, terapeutické dílny nebo domov pro osoby se zdravotním postižením. Rozšíření, které kraj podpořil k 1. červenci tohoto roku, je dalším krokem ve zkvalitňování péče o znevýhodněné lidi v regionu.

 

Rozšíření sítě sociálních služeb

V krajské síti nově přibudou denní stacionáře pro seniory, ale i pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením v Ostravě, Opavě a Bruntále. „Celkem to je 57 míst pro lidi, kteří budou moci ve stacionářích trávit čas, rozvíjet své dovednosti a být ve společnosti školených pracovníků, kteří se jim budou odborně věnovat. Jsem velmi rád, že se obce v kraji finančně spolupodílí na vzniku těchto nových služeb. Zapojení obcí do celého procesu vnímám jako klíčové, protože právě ony jsou občanům nejblíže a nejlépe posoudí, které sociální služby nejvíce potřebují,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a doplnil, že zásadní roli při vytváření sítě sociálních služeb hraje právě komunitní plánování a mapování potřeb na úrovni obcí nebo mikroregionů.

Do krajské sítě bylo také zařazeno nové nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením na Rýmařovsku, poradna Krystal Help na Krnovsku pomáhající lidem ohroženým závislostí a pobytová sociální služba v opavském domově Vesalius pečující o 31 chronicky nemocných osob.

Díky spolupráci s poskytovateli i obcemi do sítě vstupují i nové kapacity pro lidi s chronickým duševním onemocněním. Konkrétně se jedná o 2 sociálně terapeutické dílny v Ostravě, které nabídnou zázemí 30 lidem s duševní nemocí.

 

Podpora hrdinství, které není vidět

Problematika osob pečujících o členy rodiny se zdravotním postižením je tématem, které stále častěji a intenzivněji zaznívá. Dlouhodobá péče o blízkou osobu s postižením je náročná a vyčerpávající. Pečující osoby se v rámci této péče často dostávají do sociální izolace. Dochází tak k omezení společenských kontaktů s prostředím, či ke snížení možnosti pracovat nebo využívat běžné aktivity, které okolní komunita nabízí.

Moravskoslezský kraj si tuto skutečnost dobře uvědomuje a ve svých strategických dokumentech zaměřených na vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením již dlouhodobě akcentuje podporu a rozvoj služeb rané péče, stejně jako přímou podporu rodin a pečujících osob. A právě v těchto souvislostech zpracoval kraj individuální projekt s názvem „Podporujeme hrdinství, které není vidět“, jehož obsahem jsou čtyři aktivity, které jsou reakcí na nedostačující nabídku činností, které by lidé pečující o blízkého se zdravotním postižením, vnímali jako smysluplnou podporu při plnění jejich role.

  1. První aktivitou je realizace vícedenních pobytů pro svépomocné skupiny a poskytovatele rané péče. Tato aktivita slouží jednak k poskytnutí příležitostí pro vzájemné sdílení zkušeností a posílení kompetencí pečujících osob. Dále je prostorem, jenž má umožnit dětem s postižením zařadit se do skupinového programu a zažít společnou hru a komunikační interakci. A v neposlední řadě je jejím cílem nabídnout sourozencům a dalším členům rodiny pozitivní zážitky sdílené celou rodinou.
  2. Druhá aktivita jsou platformy setkávání, v rámci nichž bude uskutečněno 10 kulatých stolů, 3 konference zabývající se tématy autismu, života lidí s duševním onemocněním a obdobím po ukončení školní docházky a 3 workshopy. Smyslem platforem setkávání je vytvořit prostor k diskusi pro zainteresované strany, jež se dotýkají problematiky rodin pečujících o člověka s postižením a také prostor pro rozšíření možností spolupráce.
  3. Třetí aktivita je zaměřena na podporu svépomocných skupin s cílem podpořit sdružování neformálních pečovatelů tak, aby vyvstal prostor vzájemné podpory v nelehkém údělu péče o člena rodiny s postižením. Zároveň má aktivita podpořit využívání možností místní komunity, vedoucí k co nejvyšší míře zapojení do života dostupného běžné populaci. Současně, prostřednictvím propagačních materiálů, je účelem této aktivity podpořit rozšíření povědomí o existenci a činnosti svépomocných skupin a posílit tak možnost vzniku skupin nových.
  4. Čtvrtou aktivitou jsou vzdělávací programy pro pracovníky podporující pečující osoby. Jejím cílem je vytvořit a realizovat 4 vzdělávací programy zaměřené na nácvik konkrétních metod sociální práce s lidmi se zdravotním postižením, komunikaci s osobami pečujícími o své blízké, práci s konkrétní zkušeností pečujících osob aj. Uskutečněny budou vzdělávací programy pro osobní asistenty, pracovníky odlehčovacích služeb, poradce rané péče, management sociálních služeb zaměřených na podporu pečujících osob a pro pracovníky pečovatelských služeb.

„Lidé, kteří dlouhodobě pečují o rodinné příslušníky se zdravotním postižením, si zasluhují náš obdiv a respekt. Tato péče je nesmírně náročná a vyčerpávající a často vede do sociální izolace. Je nutné těmto lidem nabízet co nejširší škálu podpory a pomoci. Dle mého názoru je tento projekt jednou z odpovědí na tuto potřebu. Velmi pozitivně vnímám fakt, že projekt nabízí širokou škálu vzájemně propojených aktivit pro pečující osoby, “ uvedl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Ing. RSDr. Svatomír Recman.

 

Zdroj: MS kraj

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Sociální služby  

 

 

Středa, 19. září 2018

Svátek má Zita

Reklama

Život bez bariér, Černá louka, Ostrava

Reklama

Pompeho nemoc

Reklama

klikni

Reklama

 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Reklama

Pohybové léčebné přístroje Motren

Reklama

Solift - pomůcky pro zvedání a přesun

 

 

Finanční podpora

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou:

Ministerstvo zdravotnictví ČR  

 

    

 

         

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)