Každý jdeme životem s nějakou výzvou… - Sociální služby - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Sociální služby

Každý jdeme životem s nějakou výzvou…

Středisko VÝZVA; foto: Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

17. dubna 2018, 11.50 | Ostrava (Jiří Muladi)
Středisko VÝZVA ostravského Centra pro rodinu a sociální péči nabízí dětem a mladým lidem se zdravotním postižením odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE, osobní asistenci OASA, odlehčovací službu RESPIT, sociálně aktivizační službu integrační klub BRÁNA a také půjčovnu pomůcek.

 

 

 

Čtvrtstoletí své existence slaví letos ostravské Centrum pro rodinu a sociální péči. Je složeno ze dvou středisek: RODINA a VÝZVA, které bylo založeno později, v roce 2002 manželi Svojanovskými. Dětem a mladým lidem se zdravotním postižením pomáhá VÝZVA žít životem, který se podobá běžnému životu jejich vrstevníků, nabízí jim nové možnosti a překonává s nimi jejich znevýhodnění. Pečující rodiny pak podporuje a pomáhá jim zvládat náročnou péči i těžkou životní situaci. Dvacet kmenových zaměstnanců a více než šedesát asistentů střediska ročně poskytne služby třem stovkám uživatelů.

 

Odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE – ucelené informace v pravou chvíli

„Nabízíme odborné sociální poradenství a podporu při řešení obtížné životní situace dětem a mladým lidem se zdravotním postižením do 35 let, jejich rodinám a osobám pečujícím. V duchu sloganu Nejste na to sami,“ říká vedoucí služby Monika Olšaníková. „Naším posláním je provázet rodiny se členem se zdravotním postižením na jejich cestě tak, aby se jejich život vyvíjel co nejpřirozeněji a přes náročnost péče mohly žít co nejvíce podle svých představ.“

Uživatelé služby mohou získat komplexní informace pro rozhodování v konkrétní situaci, dovednosti k obhájení svých práv a nároků, psychickou podporu a zkušenosti ostatních pečujících. Poradci jsou připravení pomoci s orientací ve velkém množství informací, kterými jsou pečující většinou zahlceni, a s hledáním zdrojů péče, aby nedocházelo k dlouhodobému přetěžování, které by mohlo vést až k syndromu vyhoření.

„Kromě odborného poradenství a provázení pořádáme Tematická setkávání pečujících osob, kde mohou účastníci sdílet své zkušenosti, najít vzájemnou podporu a načerpat síly. Vedle těchto setkání pod vedením odborných lektorů pořádáme čas od času i setkání kreativní – pro povznesení duše,“ uvádí Monika Olšaníková.

 V roce 2017 služba RODINNÝ PRŮVODCE poskytla 176 rodičům a jejich dětem 1 029 intervencí, 132 kontaktů a zorganizovala 15 setkání skupin rodičů.

„Služba je tedy určená dětem a mladým lidem do 35 let se zdravotním postižením tělesným, mentálním, kombinovaným, včetně poruch autistického spektra, ale i s vzácným onemocněním. A samozřejmě jejich rodinám a pečujícím osobám,“ vysvětluje Monika Olšaníková. „Službu poskytujeme ve Středisku VÝZVA, v areálu Syllabova 19 v Ostravě-Vítkovicích. Uživatelé ji mohou využívat i v místě bydliště, v zařízeních, která navštěvují nebo na jiném dohodnutém místě s dojezdovou vzdáleností do 40 kilometrů od kanceláře služby.“

Poradci uplatňují zásady diskrétnosti, možnosti zůstat v anonymitě, rovnocennosti, spolupráce, individuálního přístupu a bezbariérovosti. Službu poskytují kvalifikovaní pracovníci bezplatně a anonymně. Bezplatně si uživatelé mohou rovněž půjčit knihy s tématikou týkající se zdravotního postižení.

Všechny služby najdete na adrese www.vyzva.prorodiny.cz.

 

Kapitoly dalšího textu:

 • Služba RODINNÝ PRŮVODCE dokáže lidem poradit v následujících oblastech
 • Osobní asistence OASA
 • Uživatel se zrakovým postižením: S OASOU je můj život ve tmě pestrobarevný
 • Odlehčovací služba RESPIT: Mám čas… a mé dítě je v dobrých rukou
 • Asistentka odlehčovací služby Petra: Společnost by měla být jedna velká rodina…
 • Integrační klub BRÁNA: Udělat někoho šťastným, to přece za to stojí
 • Zásady poskytování služby integračního klubu Brána
 • Výlet: BRÁNA v Praze
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek: Pronájem za výhodné ceny
 • A jak to ve Středisku VÝZVA chodí? Práce pro dobrou věc
 • Maminka Aničky: Kamarádství, zážitky a humor…

 

Celý text ve zdrojovém článku v příloze.

 

Zdroj: VOZKA 1/2018

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Sociální služby  

 

 

Úterý, 28. května 2024

Svátek má Vilém

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)