Editorial: Mám sen... - Názory - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Názory

Editorial: Mám sen...

23. března 2013, 20.19 | Ostrava (bf)
Mám řadu přátel mezi těmi, kteří poskytují sociální služby. Také mám řadu přátel mezi těmi, kteří sociální služby čerpají. A když tak dumám nad financováním sociálních služeb, mám pohled ze dvou stran. Ten třetí pohled – tedy pohled toho, kdo peníze do řádného poskytování sociální služeb vkládá – ten mám jen zprostředkovaně. Přes přátele obou zmíněných stran nebo třeba přes média.

 

Zařízení sociálních služeb jsou v drtivé většině personálně poddimenzována. Personál, který službu v přímé péči poskytuje (a já věřím že kvalitně a často s láskou), je za tuto práci (poslání) odměňován zcela mimo dimenze reality (tedy špatně). Rok  od  roku  se snižuje dotační  příspěvek státu na tuto, a na tom se snad všichni shodneme, potřebnou společensko-sociální sféru. Z toho usuzuji, že je v tomto systému cosi nedobrého.

Domnívám se, že funguje pouze proto, že jsou mezi námi lidé, kteří jsou schopni se skoro zdarma (na úrovni minimální mzdy) věnovat práci se zdravotně nebo sociálně postiženými. A to už se mi ani nechce připomínat, že nad mnoha z nich visí neustálá hrozba ukončení pracovního poměru. Ne že by svou práci nedělali dobře. Zařízení poskytující tyto služby často musí drasticky šetřit, no a co se nabízí? Úspora finančních prostředků na těch, na nichž služba personálně stojí.

Vidím to tak, že už se potřebnými stávají nejen ti, jež jsou v procesu zváni „klienti či uživatelé“, ale samotní poskytovatelé sociálních služeb a jejich pracovníci. Kdo je byť jen trochu dotčen tímto oborem, ví, jak zoufale hektické je službu finančně zajistit a jak zoufalé jsou první 2–3 měsíce v roce, kdy nikdo z nich neví, zda vůbec nebo za kolik bude muset služba vyžít.

Ráda používám obrat „Klausův paradox“: dnes už bývalý prezident, kovaný to ekonom, prosazoval principy tržního mechanismu jako všespasitelné. A když si to tak dávám dohromady – profesionální starost o lidi s postižením je žádaná i žádoucí. Eviduji existenci obou součástí, tedy těch, kteří ji chtějí a potřebují, i těch, kteří jsou připraveni ji poskytnout. Ale zde ten princip trhu nějak selhává, nějak a někam se totiž vytratily peníze. Peníze, které má zajistit řádným hospodařením vrchní hospodář – stát, konkrétně jeho vrcholní představitelé. Kdo jiný je zodpovědný za to (jsou za to královsky placeni…), abychom jako společnost měli na to, co je potřebné?!

Dovolím si vypůjčit ideu velkého člověka – Američana Martina Luthera Kinga. Tak jako on, když v roce 1963 snil o rovných právech americké černé menšiny, i já sním o tom, že ti, kteří potřebují naši pomoc – že ji opravdu dostávají. Že jí dostávají tolik, kolik potřebují, a od těch, kdo jim ji chtějí dávat, a tak kvalitně, jak to jen lze. A že ti, kteří jí poskytují, jsou za to řádně finančně ohodnoceni. A ti, kteří stojí kolem a v tomto procesu jsou jen diváky, že jsou si vědomi toho, jak je důležité a dobré pomáhat nejslabším ve společnosti. Protože společnost je jen tak silná, jak silný je ten nejslabší. Ale rozhlížím-li se tak kol a kolem, vidím mnoho slabých…

Mám sen o našem malém světě – že ho budeme společně sdílet ku prospěchu všech. Mám sen o světě, v němž obrovské zdroje, kterými disponujeme, budou využívány k rozvoji. Mám sen, kde lidé budou spolupracovat a nebudou se ponižovat, třeba jen tím, že jim nemůžeme pomoci, protože na to jakoby nemáme.

Jen se tak trochu obávám, aby mé velké snění nedopadlo spíše jako povzdech matky v Erbenově Vodníku: „Já měla zlý té noci sen…“

Nicméně, nechci končit zalitá básníkovou krví, proto na závěr vzpomenu na citát Stefana Zweiga: „Žádný lékař nezná lepší lék na unavené tělo a ztrápenou duši, než je naděje“.

Blanka Falcníková

 

Originál zdrojového článku v příloze

 

Zdroj: Vozka č. 1/2013

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Názory  

 » Aktuality  

 

 

Neděle, 26. května 2024

Svátek má Filip

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)