Od posměchu ke slávě: Claudius - s postižením na trůnu - Lidé, vztahy - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Lidé, vztahy

Od posměchu ke slávě: Claudius - s postižením na trůnu

17. září 2013, 22.55 | Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, známý spíše pod jménem Claudius, byl římský císař z julsko-klaudijské dynastie, vládnoucí od roku 41 až do své smrtí 13. října r. 54. Narodil se jako syn Nerona Claudia Drusa a jeho manželky Antonie mladší ve městě Lugdunum a stal se prvním římským císařem příchozím na svět mimo území vládnoucí Itálie.

 

 

Na svět přichází obtížným a dlouhým porodem 1. srpna r. 10 před naším letopočtem. Již rok před svým narozením přichází o otce a po celou dobu svého těžkého dětství i dospívání byl stíhán rozmanitými chorobami. Byl těžce oslaben – napadal na jednu nohu, koktal, trpěl třesem hlavy, na pravé ruce měl geneticky zdeformované kosti a trpěl dětskou obrnou. Pro své nepevné zdraví, nevzhledné tělo a neohrabané až komické vystupování nebyl Claudius pokládán za schopného vykonávat jakoukoli veřejnou funkci. Kromě podivínského zjevu se Claudius lišil od ostatních také nesmírnou vzdělaností a patřil mezi nejvýznamnější učence své doby. Věnoval mnoho času studiu, hlavně dějepisectví. Byl znalcem řečtiny a etruštiny, ctitelem starých římských časů a autorem četných kompilací o starších dobách. Napsal svůj životopis, pojednání o hře v kostky a Karchédoniaka – knihu o osmi svazcích v řeckém jazyce, která se zabývá dějinami Kartága.

 

Činorodý vladař 

Roku 41 našeho letopočtu usedá v doprovodu své oddané pretoriánské gardy na císařský trůn. Claudius se ujal vladařské moci s nejlepší vůli a pilnou snahou vyhovět povinnostem s ní spojeným. Jeho vláda se vyznačovala obdivuhodnou aktivitou v zahraničí i ve vnitřních záležitostech a její styl se vyznačoval osobitou směsicí tradicionalismu a pokrokovosti. Svou vládu zahájil tím, že vyhlásil amnestii a zrušil nařízení svého předchůdce. Caligulovy sestry Agrippina a Livilla se tak mohly vrátit z vyhnanství, kam je poslal jejich císařský bratr. Snažil se o prosazení třech nových písmen do abecedy, leč marně. 

 

Otráven vlastní ženou 

Claudius byl také význačný stavitel – nechal např. postavit nový vodovod. Pro získání úrodné půdy nakázal vypustit vodu z Fucinského jezera. Otrokům vymezil vyšší práva a možnost sňatku mezi nimi.

Za doby jeho vlády se Řím rozrostl o území Velké Británie, kus jižního Walesu a značnou část severní Germánie. Claudius může být plným právem pasován mezi velké panovníky. Byl vysokým hodnostářem, civilizovaným budovatelem a podporovatelem romanizace. Své povinnosti bral vážně a vykonával je svědomitě. Od dob Claudiovy smrti nebyla říše a impérium tak dobře a rozumně spravováno.

Umírá 13. října roku 54, otrávila ho vlastní žena Agrippina.

Radovan Frank

foto: Wikipedie

 

Originál zdrojového článku v příloze

 

Zdroj: Vozka 3/2013

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Lidé, vztahy  

 

 

Anketa

Příběhy lidí se zdravotním postižením

mne zajímají

58.3%

 

mne nezajímají

41.7%

 

 

Neděle, 26. května 2024

Svátek má Filip

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)