Letem světem - Zpravodajství - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Zpravodajství

Letem světem

20. prosince 2013, 18.47 | (red)
Přehled stručných zpravodajských informací tištěného magazínu Vozka.

 


Hranice chudoby je v ČR aktuální pojem

Za člověka ohroženého chudobou se v Česku může počítat ten, jehož příjmy nepřesahují 9 683 korun měsíčně. Týká se to asi 872 tisíc osob, tedy 8,5 procenta všech osob bydlících v bytech. Počet osob ohrožených chudobou ale v Česku trvale klesá, vloni se jednalo o 9,6 procenta obyvatel. Podle Českého statistického úřadu se mezi lidi ohrožené chudobou počítají ti, jejichž příjem je nižší než stanovená hranice chudoby.

 

Sociální služby v Česku podraží

Podle MPSV způsobuje inflace, zvyšování DPH a spotřebitelských cen růst nákladů na provoz sociálních služeb. Proto se zvýší maximální výše úhrad pro osoby, které sociální služby využívají. Záleží ale na každém zařízení, zda možnost navýšit cenu využije. Podle ministerstva je však třeba, aby se uživatelům sociálních služeb zvýšila spoluúčast na jejich financování. V přepočtu na den se jedná o zdánlivě zanedbatelné částky, za měsíc to ale jsou tři stovky. A např. pro seniora, který žije z nízkého důchodu, to může být citelné. Více informací na www.mpsv.cz.

 

Akademie pacientských organizací pokračuje

V ČR existuje na 200 pacientských organizací, které nejčastěji pomáhají pacientům trpícím onkologickými onemocněními, tělesně postiženým a lidem s duševními poruchami. Celkem by mohly pomoci na 4,5 milionu lidí. Podpořit profesionalizaci těchto sdružení, pomoci jim lépe hájit zájmy i potřeby členů a především naučit je kontinuálně zajišťovat finanční prostředky na jejich aktivity je cílem projektu Akademie pacientských organizací, který na podzim 2013 vstupuje do své druhé fáze. Více informací: www.pacientskaakademie.cz.

 

MPSV chce zrychlit rozhodování o dávkách

MPSV vydá příručku, která poradí, jak postupovat při žádostech a odvolání v  souvislosti s žádostmi o dávky osob zdravotně postižených. Tím chce urychlit proces rozhodování. MPSV přijalo jednotící pravidla, která pomohou zkrátit dobu nezbytnou pro provádění přezkumného řízení, respektive úkonů potřebných před jeho případným zahájením. MPSV se mimo jiné zabývalo způsobem, jak zrychlit sociální šetření. Mezi změnami je mimo jiné oddělení průkazu osoby se ZP od vazby na stupeň závislosti příspěvku na péči. Další informace na https://www.mpsv.cz/files/clanky/16232/TZ_130913a.pdf.

 

Šest miliónů na pomoc vozíčkářům

Tolik vynesl dvacátý ročník Dobročinné akademie, kterou zakladatel obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple Zdeněk Svěrák připravil společně s Českou televizí na 28. října. Získané prostředky Centrum Paraple využije na udržení kvality a rozsahu služeb pro lidi, kteří se, nejčastěji po úraze, ocitli s poškozením míchy na vozíku. Bez darované částky 6 056 619 korun by se Paraple jen těžko obešlo.

 

Svobodný pohyb bez bariér

Program Opel Handycars zabral – po půl roce hlásí Opel zvýšení prodeje osobám se zdravotním postižením o 30 procent. Program je určen držitelům průkazů TP, ZTP a ZTP/P, ale i opatrovníkům osob se zdravotním postižením, organizacím poskytujícím služby zdravotně postiženým, neziskovým organizacím, válečným veteránům a charitě. Více informací na www.opel-handycars.cz.

 

Konto BARIÉRY rozdělilo v říjnu více než milion korun

Rada Konta BARIÉRY rozdělila mezi 73 došlých žádostí o příspěvek 1 188 192 korun. Z toho 330 000 putovalo mezi 31 žádostí, které má Konto BARIÉRY vedené jako tzv. standardní – žádosti o příspěvek na sluchadla, zdravotní kočárky, mechanické vozíky a další pomůcky, u nichž má Konto BARIÉRY pevně stanovenou částku, kterou žadateli poskytne. Všechny další žádosti byly posuzovány individuálně. Např. Marie (40 let) z Jihlavy dostane 30 000 korun na zakoupení elektrického vozíku, Martin ze středních Čech (37 let) má roztroušenou sklerózu a obdrží 45 000 korun na elektrický skútřík. Do ZŠ v Chrastu na Chrudimsku putuje 150 000 korun na schodišťovou plošinu. Konto pomůže 28 uživatelům jičínského stacionáře pro dospělé lidi s mentálním, tělesným i kombinovaným postižením Kamarád 50 000 korun na bezbariérovou koupelnu ve cvičném bytě.

(bf)

 

Zdrojový článek v příloze

 

Zdroj: Vozka 4/2013

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Zpravodajství  

 

 

Neděle, 23. června 2024

Svátek má Zdeňka

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)