Délka platnosti poukazů na zdravotnické prostředky se zkrátila na jeden měsíc - Zdravotnictví - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Zdravotnictví

Délka platnosti poukazů na zdravotnické prostředky se zkrátila na jeden měsíc

Vzor poukazu na zdravotnický prostředek - přední strana

5. července 2021, 16.25 | Praha (NRZP ČR)
Národní rada zdravotně postižených upozorňuje, že od 26. května 2021 došlo k zásadní změně délky platnosti poukazů na zdravotnické prostředky z 90 dnů na 30 dní. Podrobnosti jsou na stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP).

 

 

 

 

 

S účinností od 26. 5. 2021 se v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb. mění doba možnosti uplatnění poukazu u výdejce zdravotnických prostředků.

Nově lze poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, poukaz na foniatrickou pomůcku a poukaz na optickou pomůcku u výdejce (lékárna, optika, smluvní výdejce, výdejna) uplatnit jen do 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejpozději však do jednoho roku.

Poukazy vystavené do 25. 5. 2021 lze uplatnit dle původní legislativní úpravy do 90 dnů od jejich vystavení.

Oznámení VZP naleznete na https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/zmena-platnosti-poukazu-na-zdravotnicke-prostredky.

 

 

 


 

Co je poukaz na zdravotnický prostředek?

Poukaz je stejně jako klasický recept na léky oficiálním tiskopisem sloužícím pro komunikaci mezi lékařem, pacientem a zdravotní pojišťovnou. V případě, že potřebujete nějakou léčebnou nebo ortopedickou pomůcku, váš lékař vám vystaví poukaz, se kterým následně půjdete do zdravotnických potřeb a pomůcku si vyzvednete. Požadavek na odbornost lékaře pro předepsání určité pomůcky se může lišit.

 

Jaké údaje musí poukaz obsahovat, aby byl platný?

  1. Jméno a příjmení pacienta, rodné číslo, adresu.
  2. Kód zdravotní pojišťovny, u které je pacient registrován.
  3. Kód pomůcky, pod kterým je vedena v číselníku pojišťovny a vlastnictví pojišťovny.
  4. Diagnóza pacienta spjatá s předepsáním pomůcky.
  5. Podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení poukazu.
  1. Čitelný otisk razítka zdravotnického zařízení a jmenovky lékaře.
  2. Vyplněné a podepsané potvrzení pacientem o převzetí pomůcky včetně data (na zadní straně).
  3. Pokud indikace a úhrada pomůcky podléhá schválení revizním lékařem, je nutné vyjádření revizního lékaře dané pojišťovny.
 

Pozn.: Za dítě je považován pacient do 18 let věku.

 

Zdroj: NRZP ČR, MEYRA

Vzor poukazu na zdravotnický prostředek - zadní strana

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Zdravotnictví  

 

 

Úterý, 28. května 2024

Svátek má Vilém

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)