NRZP v ČR radí: Posuzování nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku - Kompenzační prostředky - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Kompenzační prostředky

NRZP v ČR radí: Posuzování nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku

Mgr. Václav Krása

21. října 2016, 13.10 | Ostrava (red)
Národní rada zdravotně postižených v ČR (NRZP) doporučuje, jak postupovat při zamítnutí příspěvku na zvláštní pomůcku (např. na stropní zvedací zařízení) při kombinovaném postižení žadatele.

 

Případy zamítnutí příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky nejsou ojedinělé. Totožné či podobné spory řeší i Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Její předseda, Mgr. Václav Krása, doporučuje následující:

„Nedávno jsme řešili kauzu jedné rodiny, která si zažádala o příspěvek na stropní zvedací zařízení pro těžce postiženého syna. Jednalo se o žádost na příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky podle § 9, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Posuzující orgán odmítl přiznat dávku s odůvodněním, že se jedná o případ, který je v rozporu s Přílohou k zákonu č. 329/2011 Sb., část II. zdravotní stavy vylučující přiznání příspěvku na zvláštní  pomůcku. V písmenu a) bodu II. se uvádí, že kontraindikace k poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku je také duševní porucha, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky (stejně jako ve výše uvedeném článku, pozn. red.).

Toto zamítnutí bylo z našeho pohledu precedentní, protože, pokud by bylo uplatňováno Úřadem práce ČR (ÚP) obecně, tak by to vedlo k tomu, že osoby s kombinovanými vadami, to je například těžké pohybové postižení a současně těžké mentální postižení, by vlastně nemohly obdržet příspěvek na nákup zvláštních pomůcek. Je to samozřejmě nesmysl. Posuzující orgán pravděpodobně vycházel z teze, že klient si sám ovládá taková zařízení, jako je například stropní závěsný systém. To samozřejmě v mnoha případech není pravda, protože tyto systémy velmi často ovládá pečující osoba, které se velmi usnadní péče o závislou osobu. Při jednání na Generálním ředitelství ÚP jsme se shodli na tom, že takový postup je chybný. Pracovníci GŘ nám přislíbili, že zapracují do metodiky pro posuzování nároku na příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky, aby posuzování bylo zaměřeno především na funkčnost pořizovaného zařízení pro závislou osobu a nikoliv skutečnost, zda ji může ovládat.

Pokud byste se sami setkali s takovýmto případem nebo se vám přímo taková situace stala, je potřeba, abyste se okamžitě odvolali s uvedenou argumentací, případně oslovili GŘ ÚP. Pokud byste neuspěli s odvoláním, tak se okamžitě obraťte na poradnu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.“

(red)

Zdrojový článek v příloze.

 

Zdroj: VOZKA 3/2016

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Kompenzační prostředky  

 » Aktuality  » Poradna  

 

 

Úterý, 23. července 2024

Svátek má Libor

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

 

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)