ÚP ČR podporuje zaměstnanost OZP - Zaměstnávání - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Zaměstnávání

ÚP ČR podporuje zaměstnanost OZP

23. října 2018, 15.02 | Praha (Kateřina Beránková), (red)
Ke konci srpna 2018 evidoval Úřad práce ČR v řadách uchazečů o zaměstnání 40 002 osob se zdravotním postižením (OZP). Tvořili 17,4 % z celkového počtu nezaměstnaných. ÚP ČR věnuje OZP zvýšenou péči. Mimo jiné i prostřednictvím přesně cílených projektů. K 31. 8. 2018 do nich zařadil více než 1 600 klientů, přes čtyři stovky z nich získaly díky aktivitě Úřadu práce ČR práci.

 

 

Úřad práce ČR realizuje v rámci republiky 6 regionálních projektů přímého přidělení (RIP), které jsou určeny na podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Jejich cílem je pomoci jim v co nejrychlejším návratu na trh práce. Ke konci srpna letošního roku do nich vstoupilo celkem  1 612 lidí, 1 256 z nich úspěšně absolvovalo skupinové poradenství, 245 OZP prošlo rekvalifikací, 401 klientů získalo práci v rámci společensky účelného pracovního místa, 9 v rámci veřejně prospěšných prací a 15 uchazečů nastoupilo do práce na zkoušku. Účastníkům projektů se dostává cíleného poradenství v rámci individuálních a skupinových schůzek či absolvují rekvalifikace. Cílem je maximálně podpořit zvýšení jejich dovedností a znalostí, včetně sebedůvěry a následně zvýšení šancí na získání zaměstnání.

 

RIP zaměřené na podporu osob se zdravotním postižením 

(podrobněji na http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci)

1.    ŽIVOT BEZ BARIÉR v Jihomoravském kraji

2.    PRÁCE BEZ BARIÉR na Vysočině

3.    ZDRAVOTN9 POSTIŽENÍ NENÍ HENDIKEP v Karlovarském kraji

4.    BEZ PŘEKÁŽEK ve Zlínském kraji

5.    PRACUJEME S OMEZENÍM v Olomouckém kraji

6.    ŠANCE PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ve Středočeském kraji

 

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce

Vedle výše uvedených regionálních projektů realizuje Úřad práce ČR v celé republice také systémový projekt s názvem „Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce“. Jeho cílovou skupinou jsou nejen zaměstnavatelé a klienti se zdravotním postižením, ale také zaměstnanci ÚP ČR. Konkrétně speciálně proškolení poradci OZP, jejichž náplní práce je poskytování cíleného poradenství osobám se zdravotním postižením. Vzniká tak koordinovaná síť specialistů. Součástí jejich činnosti je zároveň i komunikace se zaměstnavateli, sociálními partnery nebo třeba pracovníky poskytujícími sociální práci. Tak aby se podařilo co nejvíce propojit nabídku s poptávkou na trhu práce s ohledem na specifické potřeby jednotlivých uchazečů z této skupiny nezaměstnaných a současně podpořit společenskou odpovědnost zaměstnavatelů. Podrobnosti k projektu jsou dostupné na http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/ozp.

„Stát, potažmo Úřad práce ČR, hraje velmi důležitou roli v pracovním uplatnění osob se zdravotním postižením a přesně cílené projekty tak vhodně doplňují nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, které ÚP ČR dlouhodobě uplatňuje v praxi,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává: „Patří mezi ně především poskytování příspěvků na zřízení pracovního místa pro OZP a následně také na úhradu nákladů spojených s jeho provozem. Jen v loňském roce úřad poskytl touto formou zaměstnavatelům 5,7 mld. Kč. Významnou roli hraje v tomto ohledu též pracovní rehabilitace.“

Podpora zaměstnanosti této cílové skupiny uchazečů o zaměstnání je součástí celkového portfolia služeb, které ÚP ČR osobám se zdravotním postižením nabízí.

 

Vzdělávání zaměstnanců ÚP

„Jde o klienty se specifickými potřebami a je třeba, aby zaměstnanci ÚP ČR byli schopni s nimi komunikovat na odpovídající úrovni. Nepodceňujeme tedy ani prohlubování znalostí našich úředníků v této oblasti. Je důležité, aby věděli, jak přistupovat k neslyšícím, nevidomým, tělesně či mentálně postiženým klientům,“ upozorňuje Kateřina Sadílková.

Zaměstnanci ÚP ČR proto každoročně absolvují řadu seminářů zaměřených na komunikaci s OZP.

Další oblastí, ve které se zaměstnanci Úřadu práce ČR vzdělávají, jsou odborné znalosti zvláštních pomůcek. Právě na jejich pořízení a provoz poskytuje úřad příspěvky (příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcky). Aby výplata probíhala v souladu s požadavky na efektivnost, hospodárnost a účelnost, musí mít zaměstnanci ÚP ČR skutečně přehled o tom, co je na trhu, jaké existují varianty jednotlivých výrobků, k čemu konkrétně slouží a v neposlední řadě, jaká je jejich obvyklá cena. Všechny tyto informace získávají průběžně v rámci systému vzdělávání, ale také díky realizaci vzdělávací akce – Dny mobility. 

 

Poradenství ÚP 

V neposlední řadě poskytují zaměstnanci ÚP ČR i klientům se zdravotním postižením rady v INFOcentrech. Stánky jsou zájemcům k dispozici na osmi desítkách kontaktních pracovišť ÚP ČR po celé republice. Na poradce se mohou obracet zájemci, kteří potřebují základní informace o činnostech a službách Úřadu práce ČR, z oblasti evidence, zprostředkování a poradenství, projektů nebo třeba potřebují pomoc s vyplněním a kontrolou příslušných formulářů atd.

Za zmínku stojí jistě i služba „Tichá linka“, kterou Úřad práce ČR využívá dlouhodobě. Jde o užitečný komunikační prostředek, který zpřístupňuje úřad osobám se sluchovým postižením a pomáhá tak přiblížit služby ÚP ČR i těm, kteří mají specifické potřeby. Nabízí možnosti komunikace ve třech variantách: tlumočení do znakové řeči, přepis mluvené komunikace a překlad dokumentů (překlad nebo úprava psaného textu do znakového jazyka či obráceně). Zároveň je možné proběhlou komunikaci vytisknout a založit do spisu. Překlad zajišťují profesionální certifikovaní tlumočnici, což umožňuje a zaručuje jeho odbornost. Tlumočení je možné zarezervovat na určitou hodinu, případně se k překladu přihlásit kdykoli v rámci úřední doby ÚP ČR. Aplikace je dostupná i pro notebooky, což umožňuje práci v terénu. Nejčastěji je využívána v rámci příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením. Klienti ji ale používají i u ostatních dávek a agend spadajících do kompetence ÚP ČR.

„Při uplatnění všech výše uvedených opatření probíhá komunikace s osobami se zdravotním postižením mnohem jednodušeji. Naši zaměstnanci vzbuzují u klientů dobrý pocit a výsledkem je pak mnohem příjemnější atmosféra,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

Úřad práce ČR

Mezititulky VOZKA

 

 

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Zaměstnávání  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

Středa, 29. května 2024

Svátek má Maxmilián

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)