Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové opět poskytne studijní stipendia z Fondu vzdělání - Vzdělávání - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Vzdělávání

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové opět poskytne studijní stipendia z Fondu vzdělání

Ilustr. foto: repro www.triblocal.com

27. července 2019, 11.20 | Praha (red)
Fond vzdělání je jedním ze stěžejních dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle. Poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Hlavním partnerem projektu je ČSOB.

 

 

 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) podporuje nestátní neziskové organizace v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů.

Fond vzdělání byl založen Československou obchodní bankou, a. s. a Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové v roce 1995. Od vzniku programu do března 2019 získalo stipendijní podporu 598 studentů a dalších 578 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či na pomůcky ke studiu.

V letošním roce stipendium z fondu pobírá celkem 90 studentů. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním vynaloženo více jak 34 milionů korun.

Dobré vzdělání je vklad, který mladému člověku v budoucnu přinese možnost uplatnit se ve společnosti, být samostatný a nezávislý. Díky finanční podpoře z Fondu vzdělání mají studenti lepší motivaci k dalšímu studiu.

První uzávěrka pro přijímání žádostí byla 25. února, další je 25. srpna 2019.

 

Podmínky pro získání stipendia:

 • Věk do 26 let (v odůvodněných případech do 30 let  např. u žadatelů v doktorském programu),

 • studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR,

 • studijní průměr do 2.0,

 • sociální a/nebo zdravotní handicap,

 • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle.

 

Seznam požadovaných dokumentů:

 • Vyplněný formulář,

 • motivační dopis (max. 1 stránka A4),

 • strukturovaný životopis,

 • doklad o studiu na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR,

 • kopie posledního vysvědčení,

 • potvrzení o příjmech všech členů domácnosti,

 • potvrzení o výši školného a výši úhrady za ubytování,

 • lékařská zpráva, žádá-li se o stipendium z důvodu zdravotního handicapu,

 • doklad prokazující číslo bankovního účtu pro zasílání stipendia.

 

Další informace:

 • Žádosti se zasílají poštou na adresu nadace (žádost musí být vlastnoručně podepsána, nelze zasílat scan emailem), rozhodující je datum podání žádosti.

 • Jelikož se snažíme podporovat samostatnost studentů při nakládání s finančními prostředky, jednou z podmínek vyplácení stipendia je zřízení vlastního peněžního účtu.

 • Studijní průměr do 2.0 je třeba udržet po celou dobu, kdy je stipendium vypláceno; v případě zhoršení studijních výsledků je stipendium sníženo a v případě přerušení studia je vyplácení úplně zastaveno.

 • Prohlášení VDV o zpracování osobních údajů.

 

Koordinátorka projektu: Monika Šabatková, tel. 224 216 883, . 

 

Zdroj: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Vzdělávání  

 

 

Neděle, 26. května 2024

Svátek má Filip

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)