Uzávěrky pro podávání žádostí do programu Fond vzdělání Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové - Vzdělávání - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Vzdělávání

Uzávěrky pro podávání žádostí do programu Fond vzdělání Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Podpoření studenti; foto Zdeněk Chrapek, archiv VDV

13. února 2020, 12.50 | Praha (VDV-NOH), (red)
Fond vzdělání poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Letošní uzávěrky žádostí jsou 25. února a 25. srpna 2020.

 

 

Fond vzdělání je jedním ze stěžejních dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle. Byl založen Československou obchodní bankou, a. s. a Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové v roce 1995. Od vzniku programu do 31. 12. 2019 získalo stipendijní podporu 604 studentů a dalších 593 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či na pomůcky ke studiu. V letošním roce stipendium z fondu pobírá celkem 84 studentů. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním vynaloženo přes 35,5 milionu korun.

Dobré vzdělání je vklad, který mladému člověku v budoucnu přinese možnost uplatnit se ve společnosti, být samostatný a nezávislý. Díky finanční podpoře z Fondu vzdělání mají studenti lepší motivaci k dalšímu studiu.

Uzávěrky pro přijímání žádostí jsou 25. února a 25. srpna 2020.

 

Podmínky pro získání stipendia

 • věk do 26 let (v odůvodněných případech do 30 let – např. u žadatelů v doktorském programu)

 • studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR

 • studijní průměr do 2.0

 • sociální a/nebo zdravotní handicap

 • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle

 

Seznam požadovaných dokumentů

 • vyplněný formulář

 • motivační dopis (max. 1 stránka A4)

 • strukturovaný životopis

 • doklad o studiu na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR

 • kopie posledního vysvědčení

 • potvrzení o příjmech všech členů domácnosti

 • potvrzení o výši školného a výši úhrady za ubytování

 • lékařská zpráva, žádá-li se o stipendium z důvodu zdravotního handicapu

 • doklad prokazující číslo bankovního účtu pro zasílání stipendia

 

Další informace

 • žádosti se zasílají poštou na adresu nadace (žádost musí být vlastnoručně podepsána, nelze zasílat scan emailem), rozhodující je datum podání žádosti

 • jelikož se snažíme podporovat samostatnost studentů při nakládání s finančními prostředky, jednou z podmínek vyplácení stipendia je zřízení vlastního peněžního účtu

 • studijní průměr do 2.0 je třeba udržet po celou dobu, kdy je stipendium vypláceno; v případě zhoršení studijních výsledků je stipendium sníženo a v případě přerušení studia je vyplácení úplně zastaveno

 • prohlášení VDV o zpracování osobních údajů

 

Koordinátorka projektu

Monika Šabatková
Tel.: 224 216 883
Email:

 

Více o projektu: http://www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani/.

 

 

Pohovor; foto archiv VDV

Rozhovor; foto Jana Taušová, archiv VDV

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Vzdělávání  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

Čtvrtek, 30. května 2024

Svátek má Ferdinand

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)