Termín pro podání přihlášek pro studium pohybově postižených na Metropolitní univerzitě Praha klepe na dveře - Vzdělávání - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Vzdělávání

Termín pro podání přihlášek pro studium pohybově postižených na Metropolitní univerzitě Praha klepe na dveře

MU Praha v roce 2017 získala ocenění v soutěži Rekordy handicapovaných hrdinů, kterou pořádal magazín VOZKA. Na snímku uprostřed absolvent školy Lukáš Kosina. Foto: repro www.imup.cz

23. srpna 2019, 15.25 | Praha (red)
Studenti s pohybovým postižením si mohou požádat o přiznání stipendia pro celou dobu studia. Mohou studovat v kompletně bezbariérových objektech v Praze a Plzni. Bezbariérový přístup je i v části budovy univerzitního střediska Hradec Králové. Třetí letošní termín pro podání přihlášek je 4. 9. 2019.

 

 

 

 

 

 

Program Škola bez bariér

Program Škola bez bariér Metropolitní univerzita Praha realizuje od roku 2003. V rámci něj umožňuje studium uchazečům s pohybovým postižením, kterým poskytuje v bakalářských a magisterských studijních programech stipendium ve formě prominutí části školného po celou dobu studia. Stipendium je poskytováno ve formě prominutí 90 % školného po celou dobu studia (student s přiznaným stipendiem platí pouze 10 % výše školného za akademický rok) (https://www.mup.cz/o-studiu/skolne-a-poplatky/) .

Studenti Školy bez bariér se účastní také studijních pobytů a pracovních stáží na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus+. 

Za dobu trvání programu jím prošlo téměř 350 studentů, z toho jich přes 220 úspěšně absolvovalo.

V současné době Metropolitní univerzita Praha zaměstnává 7 studentů a absolventů programu Škola bez bariér. 

 

Podmínky pro přiznání stipendia

  • úspěšné absolvování přijímacího řízení dle podmínek jednotlivých studijních programů stanovených příslušným rozhodnutím rektora

  • žádost o stipendium podle Stipendijního řádu MUP a příslušného rozhodnutí rektora

  • průkaz ZTP, ZTP/P nebo potvrzení o invaliditě (přikládá se k žádosti o stipendium)

  • motivační dopis v rozsahu jedné normostrany (1800 znaků včetně mezer), v němž uchazeč objasní svůj zájem o studium příslušného studijního programu, do kterého se na MUP hlásí

  • motivační pohovor před komisí konaný v termínech přijímacích zkoušek

 

Přijímací zkoušky a motivační pohovory

  • Nejbližší termín: 18. 9. 2019

 

Podání přihlášek

  • Nejpozději 14 dní před termínem přijímacích zkoušek a motivačních pohovorů (tj. 4. 9. 2019) 

 

Kontakt

Mgr. Bc. Vlasta Jindrová, studijní poradkyně MUP, e-mail: tel.: 725 101 558. 

 

Spolupráce 

Metropolitní univerzita Praha uzavřela smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, která s univerzitou mj. spolupracuje při přijímacím řízení do programu.  

Škola spolupracuje na realizaci programu i s dalšími institucemi a společnostmi, které pomáhají studentům s pohybovým postižením při hledání prvního zaměstnání, u některých mají studenti možnost vykonávat studentskou odbornou praxi.  

Pro MUP a rozvoj programu Škola bez bariér je důležitá i spolupráce a sdílení zkušeností se zahraničními partnery jako např. Norwegian University of Science and Technology, se kterou realizuje MUP společné projekty zaměřené na studium a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V letech 2014–2015 to byl projekt The transition of physically handicapped graduates to the labour market.

 

Více informací

 

Zdroj: MU Praha

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Vzdělávání  

 

 

Úterý, 28. května 2024

Svátek má Vilém

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)