Těšíte se na Colours? Přijedou The Cure, ZAZ, Tom Walker, Florence + The Machine, ale i Kryštof, Mirai a Ventolin - Volný čas - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Volný čas

Těšíte se na Colours? Přijedou The Cure, ZAZ, Tom Walker, Florence + The Machine, ale i Kryštof, Mirai a Ventolin

Colours of Ostrava 2018

26. května 2019, 19.16 | Ostrava (Colours of Ostrava, red)
I v letošním roce zvou pořadatelé festivalu, který se bude konat od 17. do 20. 7. 2019 v Dolní oblasti Vítkovice, ZTP a ZTP/P návštěvníky, pro které opět připraví nadstandardní servis. V rámci projektu Colours bez bariér usnadní těmto návštěvníkům pobyt na festivalu tak, aby si mohli bez starostí užívat hudbu a další program v atraktivním bezbariérovém areálu.

 

 

„Kromě již zavedených výhod a služeb jsme minulý rok poprvé připravili řadu novinek pro naše návštěvníky se zrakovým a sluchovým postižením, které se setkaly s pozitivním ohlasem. Pro návštěvníky se zrakovým postižením jsme i letos připravili základní informace v praktické příručce v Brailleově písmu, hmatový plán areálu s vyznačením všech festivalových scén a speciální 3D model Auly Gong. Návštěvníkům se sluchovým postižením nabízíme vybrané přednášky diskusního fóra Meltingpot s tlumočením do znakového jazyka. Tlumočeny budou dokonce i vybrané koncerty českých a zahraničních kapel," říká vedoucí projektu Colours bez bariér Mgr. Katarína Kijonková.

A co patří ke standardnímu servisu? Zvýhodněná cena vstupenky pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, doprovod návštěvníka s průkazem ZTP/P má vstup zdarma, k dispozici jsou speciální tribuny, bezbariérová přeprava v rámci města Ostravy či možnost objednat si zdarma vyškoleného asistenta.

Návštěvníkům se zdravotním znevýhodněním pořadatelé zprostředkují bezbariérové ubytování v ostravských hotelích v rámci jejich kapacity. Těmto návštěvníkům nabízí také možnost rezervovat si místo ve festivalovém stanovém městečku, a to včetně parkovacího místa. Možná je také rezervace parkovacího místa přímo u hlavního vchodu do areálu festivalu.

„Pro větší komfort našich ZTP a ZTP/P návštěvníků jsme soustředili všechny důležité služby na jedno místo u hlavního vstupu do areálu. Na tomto místě bude k dispozici Info Point a pokladna Colours bez bariér, stanoviště bezbariérového taxi a parkoviště vyhrazené pouze pro ZTP a ZTP/P návštěvníky,” vysvětluje koordinátorka projektu Monika Macháčková. 

Od 15. května 2019 funguje kontaktní e-mail a kontaktní telefon +420 731 932 768, jejichž prostřednictvím ZTP a ZTP/P návštěvníci získají všechny potřebné informace k projektu a zároveň si na nich mohou zarezervovat níže popsané služby.

 

COLOURS BEZ BARIÉR – bližší informace

 

1. Nižší vstupné:

 • možnost zakoupení čtyřdenní vstupenky na festival za zvýhodněnou cenu 750 Kč pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P;

 • vstupenky je možné zakoupit pouze v místě konání festivalu na samostatné pokladně Colours bez bariér umístěné u hlavního vchodu na festival;

 • pro rychlé odbavení na pokladně si však návštěvníci můžou vstupenky rezervovat předem, a to e-mailem () nebo telefonicky (731 932 768) – evidujeme jméno, příjmení, číslo průkazu a jméno doprovodu, na jeden průkaz ZTP je možno zakoupit pouze jednu zvýhodněnou čtyřdenní vstupenku;

 • na jeden průkaz ZTP/P je možné zakoupit pouze jednu zvýhodněnou čtyřdenní vstupenku včetně doprovodu zdarma, 

 • v případě, že návštěvníkem je dítě do 15 let s průkazem ZTP/P, platí doprovod 750 Kč;

 • akceptujeme i průkazy ZTP a ZTP/P jiných členských států EU.

 

2. Servis pro návštěvníky se sluchovým postižením: 

 • možnost objednat si předem asistenta, který ovládá základy znakového jazyka (tato služba je zdarma);

 • vybrané přednášky a besedy diskusního fóra Meltingpot budou tlumočeny do českého znakového jazyka;

 • na fóru Meltingpot vystoupí přední tlumočnice do amerického znakového jazyka Amber Galloway Gallego, která bude do uměleckého znakového jazyka tlumočit i  vybrané koncerty našich zahraničních hvězd. Vybrané koncerty českých interpretů bude do uměleckého znakového jazyka tlumočit skupina Hands Dance;

 • všechny tyto vybrané přednášky a koncerty budou v našich informačních materiálech a na webových stránkách označeny piktogramem pro neslyšící:                                            

 

3. Novinky pro návštěvníky se zrakovým postižením: 

 • možnost objednat si předem asistenta, který je speciálně proškolený pro doprovod nevidomých a slabozrakých (tato služba je zdarma);

 • praktická příručka pro nevidomé v Brailleově písmu; 

 • hmatový plán areálu pro nevidomé s vyznačením všech festivalových scén;

 • ve foyer Auly Gong, kde probíhá prodej vstupenek na představení v Gongu, bude k zapůjčení 3D hmatový model Auly Gong;

 • 3D model Auly Gong je lehký a přenosný, návštěvníci s poruchami zraku si jej mohou zapůjčit za vratnou zálohu 200 Kč. Díky modelu si tak tito návštěvníci mohou lépe představit prostor, kde probíhají naše nejatraktivnější přednášky, koncerty a divadelní představení.

 

4. Rezervace bezbariérového ubytování:

 • možnost rezervace bezbariérového ubytování v ostravských hotelích s bezbariérovými pokoji; 

 • upozorňujeme, že kapacity bezbariérového ubytování v rámci Ostravy jsou omezené, přednostně proto budou vyřizovány dříve došlé žádosti;

 • náklady na ubytování si každý hradí sám;

 • uzávěrka pro rezervaci je 6. července 2019.

 

5. Bezbariérové stanové městečko vedle festivalového areálu:

 • i letos nabízíme našim návštěvníkům bezbariérové ubytování ve festivalovém kempu u areálu Colours of Ostrava;

 • v rámci kempu vedle festivalového areálu vyčleníme prostor speciálně určený pro naše zdravotně znevýhodněné návštěvníky s průkazem ZTP a ZTP/P, kde nabízíme: (kapacita stanového městečka je omezena a je předem nutná rezervace stanu, místa pro postavení vlastního stanu i parkovacího místa)
  • 20 námi postavených stanů, každý z nich je určen pro dvě osoby – ubytování zdarma;
  • 20 míst pro postavení vlastního stanu – poskytnutí prostoru zdarma,
  • 10 parkovacích míst zdarma;
 • uzávěrka pro rezervaci míst ve stanovém městečku je 16. červenec 2019,

 • na základě rezervace do stanového městečka bude zdravotně znevýhodněným návštěvníkům vystaven voucher s čárovým kódem, který mu zašleme e-mailem;

 • po vytištění jej bude voucher opravňovat ke vstupu do stanového městečka; 

 • při vstupu do stanového městečka je nutné se kromě voucheru prokázat i platným průkazem ZTP nebo ZTP/P;

 • pro držitele voucheru zajistíme prodej zvýhodněných vstupenek za 750 Kč přímo v kempu, zdravotně znevýhodnění návštěvníci tak nemusejí kvůli nákupu vstupenky navštívit speciální pokladnu Colours bez bariér u hlavního vchodu na festival;

 • bez rezervace předem (bez voucheru) nelze zdravotně znevýhodněným návštěvníkům garantovat ubytování v našem kempu. 

 

6. Rezervace parkovacích míst: 

 • na parkovišti vedle festivalového areálu jsme vyčlenili pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P 50 parkovacích míst zdarma;
 • na parkovišti v kempu jsme vyčlenili 10 parkovacích míst zdarma (viz bod 5);
 • uzávěrka pro rezervaci míst na parkování je 16. července 2019,
 • na základě rezervace bude zdravotně znevýhodněným návštěvníkům vystaven voucher s čárovým kódem, který mu zašleme e-mailem;
 • po vytištění jej bude voucher opravňovat k parkování;
 • na místě se kromě voucheru bude muset prokázat i platným průkazem ZTP nebo ZTP/P;
 • bez rezervace předem (bez voucheru) nebude mít možnost v areálu zaparkovat.

 

7. Doprava v rámci města Ostravy bezbariérovým taxi (tzv. BB TAXI):

 • jízdy budou realizovány pouze v rámci města Ostravy a jeho příměstských částí, které jsou součástí MHD Ostrava;
 • jízdy na festival budou realizovány v době konání festivalu do 17 hod.; 
 • jízdy na festival si lze objednat předem na telefonním čísle +420 732 253 505, které je určeno pouze pro rezervaci bezbariérové přepravy, kontakt bude aktivní od 9. července 2019;
 • pro jízdy z festivalu bude sloužit speciální zastávka BB TAXI u hlavního vchodu do areálu s vlastním jízdním řádem;
 • v pravidelných hodinových intervalech v době od 19 do 02 hod. budou od areálu vyjíždět dvě bezbariérová vozidla BB TAXI, která zdravotně znevýhodněné návštěvníky zavezou do hotelu, na vlak nebo do místa bydliště v rámci města Ostravy; 
 • cena bezbariérové přepravy v rámci tří městských zón: (pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přepravit podnapilé a nevhodně se chovající návštěvníky)
  • ZÓNA I. (Vítkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky) – 20 Kč / jedna osoba / jedna jízda;

  • ZÓNA II. (Slezská Ostrava, Ostrava-Jih, Nová Ves, Poruba, Třebovice, Svinov, Martinov, Pustkovec) – 30 Kč / jedna osoba / jedna jízda;

  • ZÓNA III. (Michálkovice, Radvanice, Bartovice, Hrabová, Nová Bělá, Stará Bělá, Proskovice, Polanka nad Odrou, Krásné Pole, Plesná, Lhotka, Petřkovice) – 40 Kč / jedna osoba / jedna jízda.

 

8. Asistenti Colours bez bariér

 • asistenty jsou dobrovolníci, kteří usnadňují našim zdravotně znevýhodněným návštěvníkům pohyb po areálu, dělají jim doprovod a jsou jejich společníky a průvodci programem;

 • předem si můžete zarezervovat i asistenta, který ovládá základy českého znakového jazyka;

 • návštěvníci se zrakovým postižením mají možnost zarezervovat si asistenta speciálně proškoleného pro doprovod nevidomých;

 • upozorňujeme, že naši asistenti neposkytují osobní asistenční služby v sociální oblasti (zajištění stravování, hygieny apod.);

 • asistenti jsou organizováni prostřednictvím nonstop linky projektu Colours bez bariér +420 731 932 768, kde se zájemci o asistenční služby registrují; 

 • asistenti se po festivalovém areálu pohybují v tričkách s označením Asistent Colours bez bariér;

 • tato služba je bezplatná.

 

9. Speciální vybavení a zařízení pro vozíčkáře: 

 • pokladna Colours bez bariér u hlavního vstupu na festival, zvýhodněné vstupenky lze zakoupit pouze na této pokladně (s výjimkou ubytování v kempu viz bod 5);

 • zvláštní vstup pro ZTP a ZTP/P návštěvníky u hlavního vchodu na festival, kde budou tito návštěvníci přednostně odbavováni;

 • uzamykatelná bezbariérová WC (každý držitel průkazu ZTP a ZTP/P obdrží na Info Pointu Colours bez bariér vlastní klíček za vratnou zálohu 100 Kč); 

 • bezbariérové tribuny (jedna s místem vyhrazeným pro vozíčkáře, druhá plně k dispozici pouze zdravotně znevýhodněným návštěvníkům); 

 • všechny zpřístupněné budovy v areálu (Aula Gong, STC, Důl Hlubina) mají bezbariérová WC a výtahy;

 • bezbariérová sprcha umístěná v budově návštěvnického centra DOV (vedle vysoké pece), která bude určena pouze pro naše ZTP a ZTP/P návštěvníky, otevírací doba 18.–21. července od 8 hod. až do uzavření areálu.

 

10. Praktická příručka s mapou: 

 • festival vydává speciální mapu festivalového areálu, kde jsou zvýrazněna všechna místa určená speciálně pro ZTP a ZTP/P (bezbariérová WC, tribuny, výtahy, sprcha, stanové městečko, parkoviště, stanoviště BB TAXI); 

 • mapa, která vychází v českém i anglickém jazyce, je doplněna o praktické rady pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky festivalu Colours of Ostrava;

 • praktickou příručku vydáváme i v braillově písmě, doplňuje ji hmatový plán areálu pro nevidomé s vyznačením všech festivalových scén;

 • příručka s mapou je dostupná zdarma v Info Pointu Colours bez bariér a na speciální pokladně Colours bez bariér;

 • pokud se rozhodnete blíže prozkoumat nejenom náš festival, ale i Ostravu, tak bychom Vás rádi upozornili na interaktivní mapu přístupnosti města Ostravy: https://mapy.ostrava.cz/mapa-pristupnosti/mapa/. Je na ní zmapováno cca 450 objektů a je uzpůsobena i pro dotykové mobilní telefony.

 

11. Informační centrum Colours bez bariér:

 • od 15. května funguje kontaktní e-mailová adresa a info linka Colours bez bariér +420 731 932 768;

 • na uvedených kontaktech lze získat všechny potřebné informace týkající se projektu Colours bez bariér a lze si jejich prostřednictvím zarezervovat popsané služby;

 • telefonní kontakt pro rezervaci bezbariérové přepravy BB TAXI je +420 732 253 505 a bude aktivní od 10. července 2019;

 • v době konání festivalu jsme pro větší pohodlí našich ZPT a ZTP/P návštěvníků letos nově soustředili všechny důležité služby na jedno místo u hlavního vstupu do areálu. Na tomto místě bude k dispozici Info Point a pokladna Colours bez bariér, stanoviště bezbariérového taxi a parkoviště vyhrazené pouze pro ZTP a ZTP/P návštěvníky.

 

POŘADATELÉ PROSÍ, AŤ SLEDUJETE PRŮBĚŽNĚ JEJICH STRÁNKY. NĚKTERÉ INFORMACE K PROJEKTU MOHOU BÝT JEŠTĚ PŘED ZAČÁTKEM FESTIVALU AKTUALIZOVÁNY!

Colours of Ostrava 2018

Colours of Ostrava 2018

Colours of Ostrava 2018

Colours of Ostrava 2018

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Kultura bez bariér  

 » Aktuality  » Volný čas  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

Anketa

Můj volný čas (... a proč?)

trávím aktivní činností

34.7%

 

trávím pasivní činností

21.4%

 

prolelkuji

20.4%

 

protrpím

23.5%

 

 

Pondělí, 24. června 2024

Svátek má Jan

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)