Přihlaste se do fotosoutěže Unie pečujících - Volný čas - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Volný čas

Přihlaste se do fotosoutěže Unie pečujících

Jeden z přihlášených snímků do fotosoutěže 2015: Alice Králová pečuje více než 25 let o těžce zdravotně postiženého syna Tomáše. Jeho velkou kamarádkou je fenka Jessy, úžasný asistenční pes.

27. června 2016, 10.48 | Brno, ČR (Unie pečujících, red)
Unie pečujících vyhlásila druhý ročník své fotografické soutěže Dobré světlo pečujícím, my žijeme! Témata jsou: Pečující v mém okolí a Život pečujícího očima pečujícího. Uzávěrka je 31. 8. 2016.

 

 

Fotosoutěž má zviditelnit problematiku pečujících, jejich každodenní život při péči, ale i jejich soukromý život, koníčky a trávení volného času.

Do soutěže lze přihlásit maximálně pět fotografií v co nejvyšší kvalitě vhodné pro tisk. K fotografiím je nutné připojit krátký doprovodný text – příběh.

Soutěžní snímky lze zaslat do 31. 8. 2016 včetně na adresu: . Fotografie bude hodnotit porota sestavená z profesionálních fotografů a zástupců pečujících. Loňského ročníku se zúčastnilo 21 soutěžících s přibližně stovkou fotografií.

                                                                                                 

Unie pečujících

V České republice existují desítky organizací, které spojují občany se zdravotním postižením s pečujícími. Vždy ale v těchto spolcích jde o zviditelnění problematiky lidí s konkrétní diagnózou a o zlepšení situace nemocných. Tyto organizace buď řeší situaci svých pečujících jen okrajově, nebo ji neřeší vůbec.

To je důvod, proč se sami pečující rozhodli založit organizaci, která je sdružuje, bez rozdílu diagnózy opečovávaného. Vznikl tedy spolek, který spojuje pečující v celé České republice napříč spektrem péče.

Brněnská organizace Unie pečujících si klade za cíl změnit postavení pečujících v rámci naší legislativy. Méně uštvaný, klidnější, finančně lépe zajištěný pečující skýtá naději lepší péče a bez rizika jejího náhlého ukončení z důvodu vyčerpání pečující osoby.

Členové Unie pečujících se věnují osvětě, aby zviditelnili samotného pečujícího: šíří letáky, fotografie, pořádají výstavy, semináře, konference, účastní se jednání a diskuzí. Vyjadřují veřejně svoje názory a posilují členskou základnu, aby získala silný mandát právě pro naplňování cílů vedoucích ke změně postavení pečujících osob ve společnosti.

Více na www.uniepecujicich.cz.

 

 

Vítězný snímek loňského ročníku soutěže

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Zpravodajství  

 » Aktuality  » Sociální služby  

 » Aktuality  » Kultura bez bariér  

 » Aktuality  » Volný čas  

 

 

Anketa

Můj volný čas (... a proč?)

trávím aktivní činností

35.1%

 

trávím pasivní činností

21.4%

 

prolelkuji

20.2%

 

protrpím

23.3%

 

 

Pondělí, 15. srpna 2022

Svátek má Hana

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)