Svatomír Recman: To je cesta do pekel, a ne k sociálnímu státu - Sociální služby - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Sociální služby

Svatomír Recman: To je cesta do pekel, a ne k sociálnímu státu

Svatomír Recman

23. března 2013, 20.18 | Ostrava (Jiří Muladi)
Zajistit co nejširší informovanost osob v nepříznivé sociální situaci a eliminovat nedostatky, které přinášejí změny v systémech sociálních dávek – to je hlavní cíl pravidelných setkání mezi sociálními pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (MSK) a pracovníky jak Úřadu práce ČR, tak i obecních úřadů. Lednovému setkání byli navíc přítomni zástupci nestátních organizací z řad poskytovatelů sociálních služeb, organizací sdružujících osoby se zdravotním postižením a další.
V této souvislosti jsme požádali o rozhovor Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, náměstka hejtmana pro sociální věci a kulturu.

 

Přibližně rok trvá stav, kdy rozhodování o sociálních dávkách přešlo  z obcí na úřady práce. Jsou podle vás už vztahy mezi samosprávou, státní správou a lidmi v sociální síti v pořádku?

Za krajský úřad mohu k této problematice říci pouze to, že jsme výhradně metodickým orgánem vůči obecním úřadům. Z hlediska sociální práce a poskytování sociálního poradenství osobám v nepříznivé sociální situaci tak usilujeme o koordinaci a spolupráci mezi jednotlivými subjekty, ale neřídíme je.

Politikové a státní úředníci vždy diskutují dopad reformních opatření na státní rozpočet – o dopadech na lidi s handicapem ale mlčí. Považujete to za správné? A jak z tohoto úhlu pohledu řešíte sociální politiku kraje?

Diskutovat o dopadech reformy je nutné. V čem však se současnou vládou zásadně nesouhlasím, to je právě negativní dopad těchto kroků na ty nejpotřebnější, včetně lidí s handicapem. To je cesta do pekel, a ne k sociálnímu státu.

Moravskoslezský kraj má definovanou sociální politiku v přijatých strategických dokumentech, které jsou přístupné na stránkách kraje. Věnujeme se v nich střednědobému plánu, koncepci kvality, vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, ale také protidrogové prevenci, problematice sociálně vyloučených lokalit, romské komunitě apod. Součástí podpory kraje v sociální oblasti jsou i každoročně vyhlašované dotační programy. 

Promiňte, ale co jste vy sami udělali pro zlepšení nepříznivé situace, kterou vnímáte?

Co se týká změn v podpůrných sociálních systémech, a to především u sociálních dávek vyplácených státem, připomínky a názory jsme v průběhu legislativního procesu ministerstvu zasílali. Otázka jejich využití je ovšem plně v kompetenci zákonodárných orgánů. V jaké podobě pak byly zákony schváleny, to jistě dokáže každý, koho se to bezprostředně dotýká, posoudit sám. Ale pozitivní to určitě není.

Jak dopadají finanční škrty ministerstva na krajské (případně i na městské) rozpočty a speciálně na neziskové organizace poskytující služby zdravotně postiženým? Kolik jste měli prostředků v roce 2011, kolik loni a kolik jich bude letos?

Výše finančních prostředků, vyčleněných ve státním rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb, je letos v našem kraji o 160 milionů korun nižší než loni. To představuje pokles o dvacet procent! Obdobné to bylo i v roce 2012. Nepříznivou situací se pravidelně zabývá rada kraje i zastupitelé. O pomoc při navýšení prostředků ze státního rozpočtu alespoň na úroveň roku 2012 byla požádána ministryně práce a sociálních věcí, předseda vlády ČR a také předseda Asociace krajů.

Rozpočty poskytovatelů sociálních služeb jsou již na hranici udržitelnosti v potřebném rozsahu a požadované kvalitě, proto u nich nelze očekávat další významná úsporná opatření.

Já tedy musím zopakovat otázku: co jste vy sami udělali pro zlepšení nepříznivé situace?

Chybějící prostředky ze státního rozpočtu nelze, s ohledem na jejich objem, zajistit z rozpočtu kraje, případně z rozpočtů dotčených obcí. Přesto i v letošním roce poskytujeme účelové dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím zřizovaných obcemi. Kraj ze svého rozpočtu zatím vyčlenil 11 milionů korun na sedm dotačních programů. Těmito dotacemi podporujeme například zvyšování kvality a rozvoj sociálních služeb, projekty a aktivity pro lidi se zdravotním postižením, rozvoj komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách, aktivity z oblasti kriminality či protidrogové programy. Žádosti se podávaly do 4. března 2013.

V dalších letech se MSK bude ve své podpoře zaměřovat především na projekty a aktivity v síťování sociálních služeb, mapování situace v oblasti sociálního podnikání, zlepšení přístupu osob zdravotně postižených i osob, které o tyto osoby pečují, k informacím potřebným pro jejich integraci i sociální začleňování a podobně.

 

Pokračování - viz zdrojový článek v příloze

 

Zdroj: Vozka č. 1/2013

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Sociální služby  

 » Aktuality  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

Neděle, 23. června 2024

Svátek má Zdeňka

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)