Rok 2018 přináší řadu změn v sociální oblasti. Přečtěte si o některých z nich - Sociální služby - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Sociální služby

Rok 2018 přináší řadu změn v sociální oblasti. Přečtěte si o některých z nich

14. ledna 2018, 16.00 | Ostrava (dz)
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) informuje o novinkách v roce 2018 týkajících se důchodů a jejich vyplácení, dávek otcovské poporodní péče či dlouhodobého ošetřovného.

 

 

 

 

 

Valorizace důchodů

Novela zákona o důchodovém pojištění zakotvuje nový zvýhodněný mechanismus valorizace důchodů.

 • Pravidelné zvýšení důchodů bude proto od ledna roku 2018 výraznější, než tomu bývalo v minulých letech.

 • Procentní výměra všech druhů vyplácených důchodů (tj. starobních, vč. předčasných starobních, invalidních pro invaliditu všech tří stupňů, vdovských, vdoveckých a sirotčích) se zvýší o 3,5 %.

 • Základní výměra stoupne o 150 Kč, tedy ze současných 2 550 na 2 700 Kč.

 • Důchody se tak zvýší v průměru o 475 korun. Zvýšení provede ČSSZ automaticky, není třeba o ně žádat. 

Více v tiskové zprávě ČSSZ: Od ledna se valorizují všechny důchody. ČSSZ provede jejich zvýšení automaticky

 

Nová pravidla pro výplatu důchodů do zařízení sociálních služeb

Změny v pravidlech pro výplaty důchodů do zařízení sociálních služeb, které začnou platit od 1. února 2018:

 • Oprávněna vyplácet důchody svým klientům jsou pouze zařízení poskytující pobytové služby, a to domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře, které jsou zřízeny podle zákona o sociálních službách.

 • Platí, že zařízení sociálních služeb je pouze zprostředkovatelem výplaty důchodu, je tedy povinné příslušnou částku důchodci vyplatit v den její splatnosti (15. kalendářní den v měsíci), pokud je důchodce ke dni splatnosti důchodu klientem daného zařízení.

 • Zařízení sociálních služeb nesmí použít částky důchodu jiným způsobem a příslušné částky, které nebylo možné vyplatit, je povinné do 8 dnů vrátit na účet ČSSZ.

 • Výplata důchodu do zařízení sociálních služeb je přípustná pouze se souhlasem poživatele důchodu (oprávněného) nebo jeho opatrovníka; nově tedy lze tímto způsobem vyplácet důchody i klientům omezeným ve svéprávnosti, kteří mají soudem určeného opatrovníka, pokud opatrovník s tímto způsobem výplaty souhlasí.

 • Klienti, jimž je důchod vyplácen do jiného typu zařízení, musí požádat ČSSZ o změnu způsobu výplaty.

Více v tiskové zprávě: Mění se pravidla pro výplatu důchodů do zařízení sociálních služeb. Na jaké hlavní změny se připravit?

 

Změna invalidního důchodu v řádný starobní po dosažení věku 65 let

Nárok na invalidní důchod po dosažení 65 let věku vám ze zákona zaniká. K tomuto dni se automaticky změní na starobní důchod. Ten vám náleží ve stejné výši jako dosud vyplácený invalidní důchod. Přitom máte možnost požádat ČSSZ prostřednictvím OSSZ příslušné dle místa trvalého bydliště o přiznání a provedení výpočtu řádného starobního důchodu.

Vše o starobních důchodech se můžete dočíst v příručce, kterou vydala ČSSZ: https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/2638470E-C4B6-4750-BB13-B2C02DD440C5/0/PBD_2017_web.pdf.

  

Otcovská poporodní péče

Rovněž od 1. února budou moci lidé požádat o novou dávku nemocenského pojištění – otcovskou.

 • Tato krátkodobá dávka umožní tatínkům zůstat v prvních týdnech po porodu doma, aby pomáhali mamince s péčí o novorozence.

 • Nastoupit na dávku mohou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte.

 • Výplata otcovské náleží za dobu sedmi kalendářních dnů, nelze ji čerpat přerušovaně, a její výše je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

 • Žádost o otcovskou budou zaměstnanci podávat, tak jako u ostatních dávek nemocenského pojištění, prostřednictvím zaměstnavatele.

 • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ji budou uplatňovat přímo u okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které jsou registrovány.

 • Nárok na dávku OSVČ vznikne za předpokladu, že si platí nemocenské pojištění.

 • Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) se bude podávat prostřednictvím stejnojmenného tiskopisu (oboustranný list A4). Žadatel vyplní přední stranu tiskopisu a odešle ho svému zaměstnavateli, který vyplní druhou stranu. Po skončení podpůrčí doby, tj. po uplynutí sedmi dnů, zaměstnavatel odešle vyplněný tiskopis společně s tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ příslušné OSSZ (tj. stejný postup jako u ostatních dávek nemocenského pojištění).

 • Kromě tatínků může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž i žena), který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo sedmi let věku. 

 

Dlouhodobé ošetřovné

od 1. června bude nově možné čerpat dlouhodobé ošetřovné.

To budou moci využít lidé, kteří jsou nemocensky pojištěni po stanovenou dobu a potřebují se postarat o nemocného člena domácnosti či příbuzného. Tato nová dávka bude náležet při ošetřování osoby, která byla aspoň 7 dnů hospitalizována v nemocnici a po propuštění bude podle potvrzení ošetřujícího lékaře potřebovat ještě minimálně 30 dní celodenní péči. Dlouhodobé ošetřovné bude vypláceno maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice a dávka bude činit 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Podmínky pro nárok: 

 • U ošetřovaného muselo dojít k náhlému zhoršení zdravotního stavu, který vyžadoval alespoň sedmidenní hospitalizaci v nemocnici a v den propuštění bude potvrzeno, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů,ošetřovaný musí dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě,

 • pokud splní ostatní podmínky nároku na tuto dávku, bude dlouhodobé ošetřovné náležet nejen nejbližším příbuzným ošetřovaného (rodičům, prarodičům, dětem, sourozencům a jejich manželům nebo druhům), ale například i strýci nebo manželce synovce,

 • u ošetřujícího bude vyžadována čekací doba; nemocenské pojištění muselo u zaměstnance trvat v posledních čtyřech měsících alespoň 90 dnů, OSVČ musela být nemocensky pojištěna v posledních třech měsících,

 • ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování vykonávat žádnou výdělečnou činnost,

 • v průběhu 90 dnů se mohou ošetřující libovolně střídat v ošetřování,

 • dávka bude náležet ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice; nenáleží však za dobu, kdy dlouhodobá péče není poskytována (např. z důvodu další hospitalizace),

 • nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne nejdříve po uplynutí 12 měsíců od skončení předchozí dlouhodobé péče,

 • zaměstnavatel může odmítnout poskytnutí volna ze zaměstnání pouze pokud mu brání vážné provozní důvody,

 • zaměstnavatel nemůže dát pečujícímu po dobu ošetřování výpověď a po skončení ošetřování musí zaměstnance zařadit na jeho původní práci a pracoviště.

 

Další informace

 

 

 

 ČSSZ informuje: Novinky v důchodovém pojištění pro rok 2018

Zdroj: ČSSP

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Sociální služby  

 

 

Úterý, 28. května 2024

Svátek má Vilém

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)