Nová odborná publikace o intimním životě osob se zdravotním postižením - Sociální služby - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Sociální služby

Nová odborná publikace o intimním životě osob se zdravotním postižením

17. prosince 2013, 19.04 | Praha (Mgr. Tomáš Drábek, STP v ČR, red)
Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. (STP v ČR), vydal začátkem prosince publikaci „Partnerský a sexuální život osob se zdravotním postižením – publikace pro odborné sociální poradenství“. Publikace je bezplatně distribuována všem poradnám pro osoby se zdravotním postižením a je určená především pracovníkům těchto specializovaných poraden. Několik desítek výtisků je na vyžádání bezplatně dostupných pro všechny ostatní zájemce.

 

Příručka vznikla v rámci projektu „Problematika partnerského a sexuálního života osob se zdravotním postižením – publikace pro odborné sociální poradenství“, který byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Záměrem projektu a samotné publikace je upozornit poskytovatele a pracovníky odborného sociálního poradenství na možný potenciál sociální práce, která je jedinečnou disciplínou a především jen těžko nahraditelnou multioborovou formou společenské pomoci, jež může mít podíl právě i na podpoře partnerského a sexuálního života lidí se zdravotním postižením.

Autorem publikace je Mgr. Tomáš Drábek, sociální pracovník pražské poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory STP v ČR, který je také autorem vysokoškolských prací a několika odborných článků, v nichž se zabývá danou problematikou (např. Úloha osobní asistence v intimním životě tělesně handicapovaných aj.).

Publikace v rozsahu 99 stran je rozdělena do několika částí. První část podává základní přehled o lidské sexualitě, významu partnerských vztahů a potížích, které přináší osamocený život jedince. Druhá část charakterizuje sociální práci ve vztahu k této problematice, zamýšlí se nad jejím pojetím a možnou specializací. Třetí část uvádí podstatné pokyny jak pro organizace, tak pro samotné pracovníky. Dále přináší vybrané strategie pro práci s klientovou intimitou a poskytuje určité návody – například pro oblast komunikace či sebereflexe pracovníka. Čtvrtá část je zaměřená na sexuální a partnerský život ve vztahu ke zdravotnímu postižení a pojednává o základních potížích, které jsou společné či specifické vzhledem k danému typu postižení. Pátá část nabízí přehled o možnostech podpory v rámci odborného sociálního poradenství, včetně užitečných odkazů na dostupnou literaturu. Šestá část přináší poznatky o možnostech dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, včetně přehledu dostupných akreditovaných kurzů.

Publikaci si můžete objednat na poštovní adrese: Tomáš Drábek, STP ČR, o. s., Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8) či na emailu . V plné kvalitě je pro všechny další zájemce volně dostupná také v elektronické verzi na adrese: https://www.svaztp.cz/vvzpo/1371.

 

 

Zdroj: STP v ČR

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Vzdělávání  

 » Aktuality  » Sociální služby  

 » Aktuality  » Zdravotnictví  

 » Aktuality  » Lidé, vztahy  

 

 

Pondělí, 24. června 2024

Svátek má Jan

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)