Nedejte se aneb Šťastný konec jednoho invalidního důchodu - Sociální služby - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Sociální služby

Nedejte se aneb Šťastný konec jednoho invalidního důchodu

7. května 2018, 14.36 | Brno (Veřejná ochránkyně práv, dz)
S pomocí ombudsmanky a díky snaze bývalého manžela se žena se zdravotním postižením dočkala invalidního důchodu, vyššího příspěvku na péči a půlmilionového doplatku původně odepřených dávek. Do té doby byl jejím jediným příjmem příspěvek na péči ve výši 880 Kč.

 

Stěžovatel se na ombudsmanku obrátil v záležitosti své bývalé ženy, která se nacházela ve velmi špatné finanční a zdravotní situaci. V roce 2013 jí sice uznali invalidní ve III. stupni, ale bez invalidního důchodu, protože nesplnila podmínku potřebné doby důchodového pojištění před vznikem invalidity. I její nová žádost o invalidní důchod podaná v roce 2016 nebyla úspěšná, a to ze stejného důvodu. Stěžovatel se domníval, že jí příslušná sociálka  nesprávně započetla všechny roky pojištění a že by na důchod měla mít nárok. Uvedl, že jediným příjmem jeho bývalé ženy je příspěvek na péči pro I. stupeň závislosti ve výši 880 Kč.

Přestože jsou manželé rozvedeni, stěžovatel s ohledem na její tíživou situaci nechával svou bývalou ženu bydlet ve svém rodinném domě a prakticky ji živil. Ve svém podnětu dokonce uvedl, že právě tato jeho pomoc zapříčinila, že ženě sociálka nepřiznala ani příspěvek na živobytí. Její situaci totiž posoudila jako součást společné domácnosti s bývalým manželem. 

V podkladech, které stěžovatel doložil, zarazily ombudsmanku dvě skutečnosti: fakt, že invalidita ženy měla vzniknout k datu vypracování nálezu lékaře, a rovněž fakt, že žena byla invalidní ve III. stupni – podle stěžovatele se bez neustálé pomoci neobejde, přesto měla celou dobu přiznán příspěvek na péči v nejnižším stupni.

 

Invalidita nevznikne dnem vyšetření

Žena byla uznána invalidní ve III. stupni invalidity v roce 2013 a datum vzniku invalidity bylo stanoveno ke dni vypracování nálezu odborného lékaře – psychiatra. Už sama tato skutečnost vzbuzovala pochybnosti o objektivně stanoveném datu vzniku invalidity – i podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu je datum vyšetření vnímáno jako nahodilá skutečnost, která nemusí být totožná s okamžikem, kdy zdravotní potíže dosáhly intenzity, která způsobila pokles pracovních schopností. Z podkladů vyplývalo, že se žena psychiatricky léčila už od roku 2004, její onemocnění tedy bylo delší a mělo určitý průběh, který úřad nezohlednil.

Po prošetření věci ombudsmanka konstatovala pochybení spočívající v nepřesvědčivě odůvodněném posudkovém závěru o stanoveném datu vzniku invalidity. Toto pochybení pak vedlo k neprávem odepřenému invalidnímu důchodu. Datum vzniku invalidity totiž vymezuje období, v němž se zjišťuje, zda žadatel o invalidní důchod splňuje podmínku získané doby pojištění v období před vznikem invalidity (5 let doby pojištění z 10 před vznikem invalidity u lidí do 38 let nebo 10 let pojištění z 20 let před vznikem invalidity u lidí nad 38 let).

Už v rámci šetření ombudsmanky Česká správa sociálního zabezpečení své pochybení napravila, když vyvolala mimořádnou kontrolní lékařskou prohlídku. A nový posudek o invaliditě obsahoval už řádné odůvodnění posudkových závěrů. Vznik invalidity tak správa stanovila k dřívějšímu datu – už k roku 2010. V důsledku posunutí data se změnilo i rozhodné období, v němž se posuzuje nárok na invalidní důchod, a zahrnovalo tak i roky, kdy žena ještě pracovala a tato doba mohla být započítána. Nárok na invalidní důchod od roku 2010 jí vznikl a mohl jí být přiznán.

Novým rozhodnutími ČSSZ byla žena uznána invalidní nejprve pro I. stupeň invalidity od roku 2010 a byl jí vyměřen invalidní důchod ve výši 2900 Kč. Od roku 2012 pak byla uznána invalidní ve III. stupni invalidity s důchodem 4700. Za dobu 2010 – 2018, kdy jí důchod nebyl vyplácen, jí byl přiznán doplatek 420 000 Kč.

 

Nepřesvědčivé posouzení závislosti na péči

Současně s invalidním důchodem ombudsmanka zahájila šetření i ve věci příspěvku na péči. Ten byl ženě přiznán pro 1. stupeň závislosti, i když stěžovatel uváděl, že žena potřebuje pomoc jiné osoby v mnohem větším rozsahu a je také omezena ve svéprávnosti.

Ombudsmanka zjistila, že ženě byl příspěvek na péči přiznán v roce 2014. Podle rozhodnutí potřebovala pomoc druhé osoby u 4 základních životních potřeb: oblékání a obouvání, tělesná hygiena, osobní aktivity a péče o domácnost. V roce 2017, když žena žádala o zvýšení příspěvku na péči, došlo k novému posouzení, podle jehož závěrů opět potřebovala pomoc u 4 životních potřeb: tělesná hygiena, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Uznání potřeby pomoci v péči o zdraví bylo zdůvodněno nasazením nových léků a faktem, že žena sama nezvládá jejich pravidelné užívání.

Podle ombudsmanky však bylo nejasné a neodůvodněné „oduznání“ potřeby pomoci při oblékání a obouvání, protože zdravotní stav se mezi roky 2014 a 2017 nijak nezměnil a nezlepšil. Současně ombudsmanka vyslovila pochybnosti s tím, že se posudek nijak nezabýval schopností zvládat orientaci (schopnost orientovat se v obvyklých situacích a schopnost přiměřeně na ně reagovat), a to i s přihlédnutím k faktu, že žena byla omezena ve svéprávnosti. Praktický lékař i specialista-psychiatr navíc ve svých zprávách potvrzovali, že žena vyžaduje celodenní dohled a nezvládá péči o sebe.

Ombudsmanka proto označila posudky pro účely příspěvku na péči za nedostatečně odůvodněné, tudíž nepřesvědčivé.

Na základě šetření ombudsmanky došlo k novému posouzení závislosti ženy na péči. Výsledkem bylo přiznání příspěvku na péči ve II. stupni závislosti, a to od roku 2014, tj. od data, kdy žena o příspěvek poprvé žádala. Aktuálně je to 4 400 Kč a ženě bylo zpětně doplaceno 150 000 Kč. 

Tuto zprávu pod názvem Šťastný konec jednoho invalidního důchodu vydala tisková kancelář ombudsmanky 27. 3. 2018 – pozn. dz)

Zvýraznění: (dz)

 

Zdroj: Veřejná ochránkyně práv

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Sociální služby  

 » Aktuality  » Poradna  

 

 

Úterý, 21. srpna 2018

Svátek má Johana

Reklama

Život bez bariér, Černá louka, Ostrava

Reklama

Pompeho nemoc

Reklama

klikni

Reklama

 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Reklama

Pohybové léčebné přístroje Motren

Reklama

Solift - pomůcky pro zvedání a přesun

 

 

Finanční podpora

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou:

Ministerstvo zdravotnictví ČR  

 

    

 

         

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)