Ministryně Němcová jednala s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR - Sociální služby - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Sociální služby

Ministryně Němcová jednala s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Jaroslava Němcová při jednání s Václavem Krásou; foto: MPSV ČR

6. února 2018, 13.00 | Praha (MPSV ČR), (NRZP ČR), (dz)
Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) Václavem Krásou jednali například o koordinaci rehabilitace osob se zdravotním postižením nebo o lékařské posudkové službě.

 

 

 

 

 

Z tiskové zprávy MPSV

Tématem setkání byla lékařská posudková služba (LPS) a konkrétně návrh NRZP, aby se postupně zrušila role lékařů posudkové služby při posuzování zdravotního stavu. Posudkoví lékaři by měli být podle návrhu NRZP nahrazeni ergoterapeuty pracujícími ve strukturách ÚP ČR. Ministryně Němcová však upozornila na to, že v současné době v ČR u různých poskytovatelů zdravotních služeb působí pouze asi 500 ergoterapeutů. Dostatek ergoterapeutů na trhu práce lze očekávat nejdříve za pět let. Dlouhodobým problémem LPS je nedostatek posudkových lékařů a s tím související prodlužování doby vypracování posudku a nárůst počtu nevypracovaných posudků, u nichž již uplynula zákonná lhůta. „Takových případů lékařská posudková služba eviduje téměř 9 tisíc a posudková komise 4,5 tisíce. Lékařská posudková služba každoročně obdrží více než 400 tisíc žádostí o vypracování posudku. Aktuálně má však asi 66 neosazených systemizovaných míst, což z celkových 362 systemizovaných míst představuje téměř pětinu,“ uvedla ministryně Němcová.

K problematice LPS vytvořila ministryně Němcová pracovní skupinu. Tento tým navrhne a bude realizovat řízení LPS, včetně organizačních a systémových změn. Od 1. února 2018 využije ČSSZ institut smluvních lékařů k provádění posudkové činnosti pro účely průkazů osob se zdravotním postižením. Některá opatření však už byla přijata a jedná se např. o změnu odměňování posudkových lékařů s účinností od 1. 1. 2018 na úroveň lékařů ve zdravotnictví či nově zavedené pozice odborných asistentů posudkových lékařů. „S panem předsedou Václavem Krásou jsme se dohodli na tom, že budeme úzce spolupracovat při změnách v lékařské posudkové službě a budeme se pravidelně k tomuto tématu scházet,“ dodala po jednání ministryně Němcová.

Dalším tématem jednání byla např. novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která má řešit problémy spojené s poskytováním části příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek. „Znovu připomínám, že šlo o poslaneckou a nikoli ministerskou iniciativu, naopak ministerstvo na problematičnost této úpravy opakovaně upozorňovalo,“ zdůraznila ministryně Němcová. Ministryně uvedla, že souhlasí s předsedou NRZP Václavem Krásou, že by se mohlo zrušit vyplácení dávek pomoci hmotné nouze poukázkami v zařízeních poskytujících sociální služby. Ministerská novela zavádí výjimku pro osoby, jimž je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém pobytovém zařízení po celý měsíc a u osob s omezenou svéprávností. 

Petr Sulek,

tiskové oddělení

 

 

Komentář předsedy NRZP ČR k jednání s ministryní MPSV

Setkání probíhalo více jak hodinu, a tudíž byl čas na projednání více témat.

1. Koordinovaná rehabilitace 

MPSV ČR připravilo během roku 2017 teze legislativní úpravy koordinované rehabilitace, které NRZP ČR projednala a zpracovala k nim připomínky. Paní ministryně na téma koordinované rehabilitace uvedla, že v současné době není možné v systému koordinované rehabilitace pokročit, protože je nejprve potřeba stabilizovat posuzování zdravotního stavu a Lékařskou posudkovou službu. Bez stabilizace posuzovacího systému není možné začít legislativně upravovat koordinovanou rehabilitaci. 

2. Sociálních služby

V Senátu je rozsáhlá novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tato novela mimo jiné také obsahuje zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200 Kč. Paní ministryně k tomuto zákonu uvedla, že návrh zákona neřeší systémově změnu financování sociálních služeb a také nejsou jasné standardy kvality poskytování sociálních služeb. Z toho důvodu pravděpodobně návrh zákona nepodpoří. NRZP ČR považuje návrh zákona za projednatelný. Uvedl jsem, že chápu stanovisko paní ministryně, ale systémová změna financování sociálních služeb je dlouhodobou záležitostí. NRZP ČR se domnívá, že je možné současný systém poskytování sociálních služeb kultivovat a tak zlepšit alespoň některé parametry zákona. 

3. Novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

NRZP ČR pracuje na novele zákona, která by rozšířila možnost poskytování průkazů OZP a dávek na zvláštní kompenzační pomůcky osobám, které mají vážnou plicní nedostatečnost a vážné postižení srdce. Jedná se o zdravotní stavy, kdy dechová a srdeční nedostatečnost způsobují faktickou imobilitu. To znamená, že tito lidé jsou odkázáni na vozíky a na pomoc druhých osob. Nejsou schopni prakticky samostatného života. Tito lidé bohužel nemají nárok na žádnou pomoc dle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. V této věci nedošlo k úplné shodě, ale na druhé straně je otevřen prostor pro diskusi a věříme, že se nám nakonec podaří tento zákon prosadit. 

4. Poukázky při výplatě dávek hmotné nouze

NRZP ČR připravila novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, kde navrhujeme, aby povinnost části výplaty dávek v hmotné nouzi prostřednictvím poukázek se nevztahovala na osoby, které se objektivně nemohou zlepšit svojí hmotnou situaci prací. Jedná se především o osoby v ústavních zařízeních, o osoby pobírající ID III. stupně, dále o osoby s omezenou právní subjektivitou, osoby pobírající příspěvek na péči ve výši II. – IV. stupeň a dále pečující osoby, které jsou tzv. hlavními pečujícími osobami. Paní ministryně uvedla, že ministerstvo připravuje svůj návrh, kde kategorie jednotlivých skupin osob, které by byly vyňaty z povinnosti výplaty části dávek v hmotné nouzi poukázkami, je výrazně zúžena. Paní ministryně se domnívá, že by do systému poukázek neměly spadat osoby v ústavní péči a osoby se sníženou právní subjektivitou. Kompromis se pravděpodobně bude hledat až při projednávání zákona. 

5. Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Novela prošla již prvním čtením v Poslanecké sněmovně a je vedena jako tisk 22 a podali jej poslanci Vít Kaňkovský a Patrik Nacher. Tisk byl vypracován NRZP ČR a týká se náhrady za ztrátu na výdělku při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. V současné době je situace taková, kdy každou valorizací minimální mzdy je snižována tzv. renta u lidí, kteří pobírají náhradu mzdy již delší dobu. Paní ministryně prohlásila, že MPSV ČR tento návrh podporuje. Dnes vláda projedná svůj návrh novely zákoníku práce, který je obdobného znění, jako tisk 22. Vláda navrhuje, aby její návrh zákona byl projednán v Poslanecké sněmovně podle § 90 Jednacího řádu Poslanecké sněmovny. To by znamenalo, že návrh by byl schválen hned v prvním čtení, takže legislativní proces by se významně zkrátil. 

Mgr. Václav Krása,

předseda NRZP ČR

 

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Sociální služby  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

Neděle, 23. června 2024

Svátek má Zdeňka

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)