GSK fond i v roce 2018 podpoří projekty směřované na seniory a lidi s postižením - Sociální služby - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Sociální služby

GSK fond i v roce 2018 podpoří projekty směřované na seniory a lidi s postižením

Ilustr. foto: GSK fond

26. února 2018, 15.10 | Praha (GSK fond)
GSK fond bude konkrétně podporovat vzdělávání neziskových organizací, pečující rodiny a aktivní přístup ke zdraví.

 

 

Podporované oblasti 

 1. Vzdělávání neziskových organizací, které podporují seniory nebo lidi s postižením

  1. vzdělávání zaměstnanců za účelem rozvoje organizace a jednotlivců v oblasti poskytovaných služeb

 2. Podpora rodin pečující o seniory a osoby s postižením

  1. odlehčovací služba  

  2. vzdělávání rodin/pečovatelů zaměřené na neformální péči o seniora či člověka s postižením 

  3. aktivity zaměřené na sociální, komunitní či pracovní inkluzi těchto lidí (kampaně/programy/centra/portály poskytující inovativní přístup k ochraně práv a důstojnosti, mezigeneračního soužití apod.)

 3. Aktivní přístup ke zdraví

  1. aktivity pro seniory a lidi s postižením vedoucí ke zvyšování zdravotní gramotnosti

  2. aktivity zlepšující jejich tělesné a psychické zdraví

 

Naše pravidla / Vaše 100% pozornost

Do grantového řízení se mohou přihlásit:

 • nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní neziskové organizace)

 • evidované právnické osoby

 • organizace existující a provozující svoji činnost (zapsané v rejstříku) min. 2 roky před podáním žádosti (prokázáno výročními zprávami nebo finančními zprávami za uplynulé 2 roky)

 • organizace, které nejsou v procesu konkurzu či v likvidačním řízení

 

GSK fond nepodporuje:

 • fyzické osoby

 • příspěvkové organizace

 • nadační fondy

 • nadace

 • fundace

 • komerční subjekty

 

Žádosti musí splňovat následující podmínky:

 • finanční příspěvek nesmí překročit 90 % z celkového rozpočtu projektu a 25 % z průměrného celkového ročního rozpočtu organizace (musí být doloženo prostřednictvím výročních zpráv nebo finančních zpráv za poslední 2 kalendářní roky)

 • organizace může podávat pouze jednu žádost za celou organizaci (jedno IČ = jedna žádost)

 

GSK fond hledá projekty, které:

 • přispívají k celospolečenské změně / řeší konkrétní problém

 • jsou dlouhodobého charakteru

 • jsou finančně efektivní a financovány z více zdrojů

 • budou mít hmatatelné a měřitelné výsledky

 • budou zahájeny do tří měsíců od podepsání darovací smlouvy s žadatelem o příspěvek

 

Průběh grantového řízení

Grantové řízení je dvoukolové.

 

1. kolo: písemná žádost

Do prvního kola se mohou přihlásit organizace a projekty, které splňují podmínky uvedené v Naše pravidla / Vaše 100% pozornost.

Součástí přihlášky o příspěvek jsou následující dokumenty:

 • formulář žádosti

 • dotazník o střetu zájmů (Due Dilligence)

 • výroční zprávy / finanční zprávy organizace za poslední 2 kalendářní roky

 • kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu

 • kopie výpisu z příslušného rejstříku nebo zřizovací listiny

 • finanční rozpočet organizace pro tento kalendářní rok

Vyplněné formuláře a podepsané statutárním zástupcem organizace zašle organizace spolu s výročními / finančními zprávami ve formátu PDF nebo JPG na adresu .  

 

2. kolo: osobní prezentace v sídle společnosti GSK (Hvězdova 1734/2c, Praha 4)

Organizace postupující do druhého kola budou o této skutečnosti informovány prostřednictvím e-mailu do 50 pracovních dnů od termínu uzavření přihlášek. Postupující organizace budou vyzvány k přípravě krátké prezentace projektu (přesné instrukce budou oznámeny v daném e-mailu), kterou představí osobně před grantovou komisí GSK fondu v prostorách společnosti GSK v Praze. Grantová komise poté ohlásí do 15 dnů výherce finančního příspěvku.

 

Vyhodnocení projektů

Organizace, které získají finanční příspěvek GSK fondu, budou vyzvány k podání 2 monitorovacích zpráv.

 • Průběžné zprávy o projektu: po uplynutí 4 – 5 měsíců od udělení 1. části finančního příspěvku

 • Závěrečné zprávy o projektu: po ukončení projektu (dle charakteru projektu v intervalu od 6 – 12 měsíců od vyplacení 2. části finančního příspěvku) 

 

Průběžná i závěrečná zpráva musí být příjemcem daru odeslána e-mailem na adresu  nebo poštou na adresu GlaxoSmithKline, s.r.o., GSK fond, Hvězdova 1734/2c, Praha 4, 140 00. 

Průběžná a závěrečná zpráva obsahuje:

 • zprávu o fungování projektu

 • dokumenty prokazující, že projekt proběhl (fotografie, písemné i video materiály apod.)

 • přehlednou tabulku o čerpání finančních prostředků

 • kopie faktur

 • výpisy z účtu

 

Fotografie a zajímavé informace o projektech budou zveřejňovány na webových stránkách GSK fondu.

 

Další informace

 

 

Zdroj: GSK fond

Ilustr. foto: GSK fond

GSK fond - logo

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Sociální služby  

 

 

Úterý, 28. května 2024

Svátek má Vilém

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)