Finanční příspěvky na kompenzační pomůcky, vzdělávání a autoškolu - Sociální služby - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Sociální služby

Finanční příspěvky na kompenzační pomůcky, vzdělávání a autoškolu

Koláž z repropodkladů Konta Bariéry a Výboru dobré vůle: (red)

11. února 2019, 16.40 | Ostrava (red)
Jste držitelem průkazu ZTP a ZTP/P a nemůžete si z nedostatku financí zaplatit autoškolu, koupit kompenzační pomůcku nebo studovat na vysoké či střední škole? Potřebuje vaše dítě s DMO speciální neurorehabilitaci? Mohou se vám hodit následující tipy na dotační programy ŠKODY AUTO a Konta bariéry nebo Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

 

 

Grantový program ŠKODA Neřídit

Grantový program ŠKODA AUTO a Nadace Charty 77 – Konta Bariéry otevírá handicapovaným osobám s průkazem ZTP nebo ZTP/P, které doposud nejsou držiteli řidičského průkazu a jejichž handicap umožňuje, aby řídili vůz,cestu k řidičskému průkazu.

Příspěvek až 15 000 Kč obdrží ti žadatelé, kteří splní grantové podmínky a budou vybráni radou složenou ze zástupců ŠKODA AUTO a Konta Bariéry. Komisí vybraní žadatelé budou informováni o výsledku grantového řízení do 1. 4. 2019. Žadatel má poté 12 měsíců na to, aby absolvoval řidičský kurz v autoškole. 

Vyplněný formulář včetně požadovaných příloh zašlete do 1. 3. 2019 na adresu ŠKODA AUTO .

Více na: http://www.skoda-auto.cz/o-nas/skoda-neridit.

 

 

Program Cesty k integraci

Cílem rozsáhlého programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením k začlenění do společnosti, umožnit jim, aby měli srovnatelné životní podmínky s ostatními lidmi.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové uděluje příspěvky jak jednotlivcům, tak i nestátním neziskovým organizacím, které zajišťují kvalitní a moderní sociální služby potřebným. Nadace přispívá v rámci daných možností a se snahou, aby pomohla těm, kdo si zdravotní pomůcky nemohou jiným způsobem opatřit. Přispívá-li na vybavení, rehabilitační a kompenzační pomůcky, dbá na to, aby byly maximálně využívané.

O příspěvek z programu lze žádat průběžně po celý rok (správní rada VDV zasedá jednou za měsíc a posuzuje došlé žádosti).

Žádosti o příspěvek z programu mohou podávat jednotlivci a také nestátní neziskové organizace.

 

Co podporuje program Cesty k integraci

 

 • ranou péči

 • půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

 • denní stacionáře

 • chráněné a podporované zaměstnávání

 • chráněné bydlení

 • pro jednotlivce - nákup invalidních vozíků a jejich doplňků, různých typů kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

 

Koordinátorka projektu: Gabriela Bauer, tel.: 224 216 883, e-mail: . 

Více na: http://www.vdv.cz/programy/cesty-k-integraci/.

 

 

Fond vzdělání

Jeden ze stěžejních dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. 

Fond vzdělání byl založen Československou obchodní bankou, a. s. a Výborem dobré vůle  Nadací Olgy Havlové v roce 1995. Od vzniku programu do března 2018 získalo stipendijní podporu 577 studentů a dalších 562 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či na pomůcky ke studiu.

Uzávěrky pro přijímání žádostí: 25. února a 25. srpna 2019.

 

Podmínky pro získání stipendia

 

 • věk do 26 let (v odůvodněných případech do 30 let – např. u žadatelů v doktorském programu)

 • studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR

 • studijní průměr do 2,0

 • sociální a/nebo zdravotní handicap

 • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle

 

Koordinátorka projektu: Monika Šabatková, tel.: 224 216 883, e-mail: . 

Více na: http://www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani/

 

 

Stipendia Nikoly Tesly

Stipendia Nikoly Tesly je projekt Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, jehož realizaci podporuje Nadace ČEZ a Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík.

Cílem projektu je poskytnout stipendia nadaným studentům ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů nebo se zdravotním handicapem, kteří studují technický obor na vysoké škole v ČR.

Snahou VDV je motivovat technicky zaměřené studenty a pomoci jim na cestě k dosažení vzdělání, s nímž se mohou v životě dobře uplatnit.

Uzávěrka pro přijímání žádostí o stipendium: bude upřesněno.
                                                                 

Podmínky pro získání stipendia

 

 • studijní průměr do 2,0 (příp. odpovídající hodnocení v doktorském programu)

 • věk do 30 let

 • studium technického oboru v bakalářském, magisterském nebo doktorském programu na vysoké škole v ČR (prezenční nebo kombinované)

 • sociální a/nebo zdravotní handicap 

 • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

 

Koordinátorka projektu: Hana Füleová, tel.: 224 216 883, e-mail: . 

Více na: http://www.vdv.cz/programy/stipendia-nikoly-tesly/

 

 

Fond pomoci dětem s DMO

Narození dítěte s dětskou mozkovou obrnou (DMO) přináší rodinám nejen velkou psychickou újmu, ale i finanční zátěž. Velký význam pro zlepšování zdravotního stavu dítěte s dětskou mozkovou obrnou má speciální pohybová terapie (neurorehabilitace), která však bývá nejvyšší položkou v rozpočtu rodiny. Jedná se o komplexní léčbu pro pacienty s neurologickým postižením, jako je dětská mozková obrna, případně vývojové opoždění. 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové přispívá rodinám s dětmi s těžkými formami dětské mozkové obrny na neurorehabilitaci dětí v léčebných zařízeních.

Maximální výše příspěvku u jedné fyzické osoby je 10 000 Kč.

Uzávěrka pro přijímání žádostí: (1. února 2019) pro rok 2020 sledujte koncem roku 2019.

 

Co podporuje program Fond pomoci dětem s DMO

 

 • neurorehabilitaci dětí a mladých lidí do 26 let s DMO v léčebných zařízeních v ČR a na Slovensku

 

Koordinátorka projektu: Gabriela Bauer, tel.: 224 216 773, e-mail: . 

Více na: http://www.vdv.cz/programy/fond-pomoci-detem-s-dmo/.

 

 

O Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

 

Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.

Výbor dobré vůle založila paní Olga, první manželka prezidenta České republiky (1933 – 1996), počátkem roku 1990 v tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Charty 77.

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová.

 

Zdroj: Škoda AUTO, Výbor dobré vůle

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Sociální služby  

 » Aktuality  » Vzdělávání  

 » Aktuality  » Motorismus bez bariér  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

Úterý, 18. června 2024

Svátek má Milan

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)