Program poradenství a informace - Poradna - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Poradna

Program poradenství a informace

14. prosince 2012, 00.00 | Brno (Lucie Marková)
Poradna Ligy vozíčkářů radí, informuje a doporučuje.

 

Aktuálně z legislativy

Lázeňská péče od 1. 10. 2012

Dne 3. 8. 2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna nová vyhláška č. 267/2012 Sb., která stanovuje indikační seznam pro lázeňskou péči pro dospělé, děti i dorost.

Vyhláška je účinná od 1. 10. 2012. O konkrétních změnách vás bude informovat váš praktický nebo odborný lékař.

 

Změkčení sociální reformy od 1. 12. 2012

Dne 1. 10. 2012 podepsal prezident ČR novely několika zákonů tzv. sociální reformy. Novely jsou pozitivního charakteru, znamenají „změkčení“ některých ustanovení jednotlivých zákonů. Novely nabyly účinnosti 1. 12. 2012. Čeho se změny především týkají?

1. Příspěvek na mobilitu také pro osoby v pobytových zařízeních.

Příspěvek na mobilitu, dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebyl přiznáván osobám, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Nyní už by osoby, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby, po splnění ostatních podmínek mohly mít „z důvodů hodných zvláštního zřetele“ na příspěvek na mobilitu nárok. V těchto případech by však lidé v pobytových zařízeních neměli pravidelnost dopravování v kalendářním měsíci prokazovat čestným prohlášením, ale budou muset tyto skutečnosti dokazovat. Jakým způsobem se toto bude dít, však není součástí novely zákona.

2. Nahrazení „výpůjčky“ zvláštní pomůcky příspěvkem na pomůcky.

Další novinkou je zrušení výpůjčky zvláštní pomůcky, kterou taktéž upravoval výše uvedený zákon. Prostředky na pomůcky jako je schodolez, stropní zvedací systém, schodišťová plošina a schodišťová sedačka se poskytují žadatelům v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku. Maximální výše příspěvku je stejná, tedy 350 tisíc Kč, s výjimkou schodišťové plošiny, na kterou by se mohl poskytovat příspěvek až ve výši 400 tisíc korun. Pokud by člověk čerpal příspěvek konkrétně na schodišťovou plošinu, zvýší se mu i nynější limit čerpání příspěvků na zvláštní pomůcku, tedy na 850 tisíc korun za 60 kalendářních měsíců.

Nepříliš pozitivní je informace, že příspěvek na schodišťovou plošinu může být poskytnut pouze v případě, že odstranění bariéry nepůjde dosáhnout prostřednictvím schodolezu. Navíc pokud člověk žádá o příspěvek na schodišťovou plošinu, schodišťovou sedačku nebo stropní zvedací systém, musí úřadu práce doložit alespoň dva návrhy řešení odstranění bariér.

3. Opětovný souběh rodičovského příspěvku s příspěvkem na péči.

Důležitou novinkou je opětovná možnosti souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči. O rodičovský příspěvek je nutné písemně požádat na příslušném úřadu práce v místě bydliště nejdříve k datu účinnosti této novely (1. 12. 2012).

4. Zvýšení příspěvku na péči pro děti od 4 do 7 let věku ve III. a IV. stupni.

Neméně podstatnou změnou je novela zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., která umožňuje zvýšení příspěvku na péči o 2 000 korun, a to nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). Pokud však rodině již zvýšení příspěvku na péči o 2 000 korun náleží z důvodu nízkých příjmů (nižších než dvojnásobek životního minima rodiny), navýšení se již podruhé nepoužije. 

Lucie Marková, Dis.,

Poradna pro život s postižením Ligy vozíčkářů,

 

Telefon: bezplatná linka – 800 100 250

E-mail: 

Internet: www.ligavozic.cz

 

Originál zdrojového článku v příloze

 

Zdroj: Vozka č. 4/2012

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Poradna  

 » Aktuality  

 

 

Anketa

Vozkovy poradenské rubriky

čtu

30.2%

 

čtu jen vybrané části

22.7%

 

nečtu, poradím si sám

22.8%

 

nečtu, nezajímá mne to

24.2%

 

 

Neděle, 26. května 2024

Svátek má Filip

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)