Jak postupovat po úmrtí osoby, která měla kompenzační pomůcky od zdravotní pojišťovny a čerpala příspěvky od ÚP? - Poradna - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Poradna

Jak postupovat po úmrtí osoby, která měla kompenzační pomůcky od zdravotní pojišťovny a čerpala příspěvky od ÚP?

Ilustr. foto

20. ledna 2020, 13.05 | Ostrava (red)
V případě úmrtí osoby se zdravotním postižením čeká pozůstalé kromě vyřizování obvyklých záležitostí i další vyřizování týkající se příspěvků od úřadu práce a pomůcek, na jejichž pořízení přispěla či je zapůjčila zdravotní pojišťovna.

 

 

 

 

 

  • Do osmi dní od úmrtí příjemce příspěvku na péči, na mobilitu či dalších příspěvků (např. na zvláštní pomůcku, na bydlení apod.) musí pečující osoba či jiný pozůstalý tuto skutečnost oznámit úřadu práce, a to písemnou formou. V případě příspěvku na péči a na mobilitu (příp. dalších pravidelně vyplácených příspěvků) dojde k zastavení jejich výplaty. V případě příspěvku na zvláštní pomůcku úřad práce pouze zanese do spisu informaci o úmrtí. Případné vrácení poměrné části poskytnutého příspěvku není vyžadováno.

  • Co se týká kompenzačních pomůcek, které poskytla zdravotní pojišťovna (jedná se zejména o ortopedické vozíky, zvedáky či polohovací lůžka), je zapotřebí co nejdříve – samozřejmě v rámci možností – kontaktovat dodavatele a domluvit se s ním na odvezení pomůcky či pomůcek. Může se stát, že pozůstalí nebudou vědět, která firma pomůcky dodala.Nejlepším  řešením v takové situaci je obrátit se na zdravotní pojišťovnu, která potřebné údaje dohledá.

Potřebnou radu či podporu jsou schopni a ochotni poskytnout také pracovníci sociálního poradenství ParaCENTRA Fenix. O poradenství může požádat osoba starší 15 let s tělesným postižením získaným v důsledku poškození míchy nebo její blízcí. Při volné kapacitě je k dispozici i osobám s jiným druhem tělesného postižení. Konzultace jsou poskytovány od pondělí do pátku vždy od 9 do 13 hodin osobně v prostorách Para-CENTRA Fenix nebo na telefonu či e-mailu. Po dohodě i na jiném místě v Brně, např. v kavárně nebo přímo u vás doma. Více na www.pcfenix.cz.

Mgr. Zdeňka Veselá, DiS.

sociální pracovnice ParaCENTRA Fenix

Brno

 

Originál článku v příloze.

 

Zdroj: VOZKA 4/2019

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Kompenzační prostředky  

 » Aktuality  » Poradna  

 

 

Anketa

Vozkovy poradenské rubriky

čtu

30.1%

 

čtu jen vybrané části

22.7%

 

nečtu, poradím si sám

22.7%

 

nečtu, nezajímá mne to

24.5%

 

 

Pondělí, 24. června 2024

Svátek má Jan

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)