Bezbariérová přístupnost MHD v Brně: Stále v nedohlednu… - Názory - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Názory

Bezbariérová přístupnost MHD v Brně: Stále v nedohlednu…

Zastávka tramvají na Mendlově náměstí po rekonstrukci – nízkopodlažní část tramvaje stojí mimo nástupiště na vozovce; foto: Zdenek Holub

3. února 2017, 13.30 | Brno (Zdenek Holub)
V současné době nakupují městské dopravní podniky s dotacemi z EU téměř výlučně nízkopodlažní dopravní prostředky, což je chvályhodné. Jejich zavádění se týká nejen lidí se zdravotním postižením, ale vlastně každého občana v určitém životním stádiu a v různých situacích. Hlavním cílem je však umožnit osobám na ortopedickém vozíku samostatné užívání hromadné dopravy bez doprovodu. Zdá se to být správné, ale…

 

 

 

Tato koncepce totiž přináší nové požadavky na celkové řešení dopravy v rozsahu, který nemá v minulosti obdoby. Nestačí proto nízkopodlažní prostředky jen nakupovat, ale musí se vytvořit podmínky pro plné využití jejich výhod, což si zatím někteří lidé s rozhodovací pravomocí neuvědomují, jak lze snadno doložit.

 

Přemýšlejme trochu

Především se to týká nových požadavků na řešení bezbariérových zastávek, ale i odstranění známých nedostatků. V platném stavebním zákoně byl bezbariérové přístupnosti staveb a tedy i veřejné dopravě přiznán veřejný zájem. Dosud však nebyly určeny žádné dotčené orgány, které by tento veřejný zájem ochraňovaly a byly za jeho respektování také odpovědné, což se týká i městské hromadné dopravy.

V Brně je celkem cca 230 zastávek městské hromadné dopravy, ale jen málo z nich je v plné bezbariérové úpravě. I některé nově upravované zastávky jsou řešeny chybně, protože předpis je nejasný – především chybí vyjasnění minimální šířky nástupních ostrůvku. Při nedostatečné šířce hrozí nebezpečí, že osoba na vozíku se při otáčení a najíždění do vozidla vyvrátí do přilehlé vozovky. V některých výjimečných případech, kdy z technických důvodů nelze tramvajové zastávky bezbariérově upravit, se musí doprava do-plnit nízkopodlažními autobusy. K čemu ale došlo v Brně? 

I přes protesty občanské veřejnosti a v rozporu s usnesením zastupitelstva přilehlé městské části zrušili linku, která nízkopodlažními autobusy obsluhovala především městskou čtvrt, kde bydlí řada občanů pokročilého věku, kde jsou největší nákupní střediska kolem Vaňkovky, církevní gymnázium, obě autobusová nádraží, vlakové nádraží atd. Zdůvodnění? Prý je částečně duplicitní s tramvají a tedy údajně nevýhodná pro Dopravní podnik. Přitom zrušená linka byla bezbariérově přístupná na všech zastávkách, zatímco tramvaj v duplicitní části nemá ani jednu plně bezbariérovou zastávku!

Uvedená změna má především negativní dopad, a to nejen pro lidi s postižením: několikanásobné zvýšení individuální dopravy a zvýšení počtu přestupů.

 

K čemu nám jsou závazky?

Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením přijal v dubnu 2015, po předchozím šetření v ČR, tzv. Závěrečnou zprávu, ve které doporučil odstranit zjištěné nedostatky. Vláda na svém zasedání 24. února 2016 zprávu projednala a uložila jednotlivým členům vlády zjištěné nedostatky odstranit.

Pokud se jedná o přístupnost staveb a veřejné dopravy, tak podle vyjádření úředníků dotčených rezortů (MMR, MS a MD) nejsou nedostatky stále odstraněny.

Ing. Zdenek Holub, CSc.

Autor je odborným konzultantem NRZP ČR

a soudní znalec pro bezbariérové užívání staveb

 

 

Zdrojový článek v příloze

 

Zdroj: VOZKA 4/2016

Přílohy:

Nově zřízená zastávka tramvají před kostelem sv. Tomáška – místo bezbariérového nástupiště jsou sloupky; foto: Zdenek Holub

Sloupky na zastávce tramvají; foto: Zdenek Holub

Zastávka trolejbusů – na nástupišti jsou dva stromy s ohrádkou; foto: Zdenek Holub

Strom přímo naproti dveřím autobusu; foto: Zdenek Holub

Sloupek dopravní značky přímo naproti dveřím autobusu, vedle ohrádka se stromem; foto: Zdenek Holub

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Doprava bez bariér  

 » Aktuality  » Názory  

 

 

Čtvrtek, 30. května 2024

Svátek má Ferdinand

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)