Nezapomeňte na výměnu parkovacích průkazů! - Motorismus bez bariér - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Motorismus bez bariér

Nezapomeňte na výměnu parkovacích průkazů!

23. března 2013, 20.15 | Ostrava (red)
Od začátku roku 2013 neplatí speciální označení vozidel O1 (série AA). Modrobílé značky s logem vozíčkáře je třeba (bezplatně) vyměnit za evropský průkaz „Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“ s novým označením O7 CC šestimístné číslo.

 

Výměnu označení provádí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to zpravidla sociální odbor, případně odbor dopravy. K výměně označení je nutné předložit občanský průkaz, průkaz ZTP nebo ZTP/P, původní zvláštní označení motorového vozidla O1 (série AA), 1 ks fotografie aktuální podoby držitele průkazu ZTP, ZTP/P o rozměru 45 × 35 mm (dokladová fotografie).

Vydávaná karta je platná v rámci celé EU, její vzhled je sjednocen s kartami v ostatních členských státech. Platí především pro parkování na vyznačených místech, další výhody jsou v jednotlivých státech odlišné, je tedy třeba si před cestováním zjistit přesné podmínky. V ČR i nadále platí výhoda osvobození od poplatku za použití dálniční sítě a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde je značka „ZÁKAZ VJEZDU“ omezena dodatkovými tabulkami. Silniční úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán park. průkaz pro osoby se zdravotním postižením, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkovacího místa u domu.

Speciální označení O7 smí být používáno jen na vozidle, které zajišťuje přepravu těžce zdravotně postižené osoby, to znamená, že pokud vozidlo nezajišťuje přepravu těžce zdravotně postižené osoby, nemůže být označeno speciálním označením O7. Pokud těžce zdrav. postiž. osoba bývá přepravována několika vozidly, zajistí, aby vydaným zvláštním označením O7 bylo označeno jen vozidlo, kterým je právě přepravována. Umístění vydaného označení na vozidle musí být na zvnějšku dobře viditelném místě, aby bylo zřejmé, že vozidlo přepravuje těžce zdrav. postiž. osobu a má zvláštní práva.

Na parkovací průkaz má nárok držitel průkazu ZTP s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou a držitel průkazu ZTP/P.

(red)

 

Originál zdrojového článku v příloze

 

Zdroj: Vozka č. 1/2013

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Motorismus bez bariér  

 » Aktuality  

 

Úterý, 28. května 2024

Svátek má Vilém

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)