Dálniční poplatky a osvobození od zpoplatnění pozemních komunikací u držitelů průkazů ZTP a ZTP/P - Motorismus bez bariér - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Motorismus bez bariér

Dálniční poplatky a osvobození od zpoplatnění pozemních komunikací u držitelů průkazů ZTP a ZTP/P

Ilustr. obr. Zdroj: ISD ČESMAD Bohemia

1. února 2021, 15.05 | Ostrava (red)
Do redakce VOZKY stále chodí dotazy, jak to letos je s elektronickými dálničními poplatky a s osvobozením od nich u osob se zdravotním postižením. Shrnuli jsme proto pro vás informace Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, které jsou dostupné na jejím webu.

 

 

Elektronické dálniční poplatky

Už dnes je jisté, že novela zákona, která by upravila dálniční poplatky pro osoby se zdravotním postižením, bude projednána až po volbách v říjnu letošního roku. To znamená, že nebude platná ani příští rok.

V letošním ani v příštím roce proto nelze očekávat žádnou změnu. Stále proto platí dosavadní stav: je důležité mít ve vozidle na předním skle parkovací průkaz, aby při vizuálních kontrolách na dálnicích bylo vozidlo s oprávněnou osobou lépe identifikovatelné. Osoby neslyšící by si na přední sklo měly dát znak neslyšících. Uvedl to Mgr. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR), po svém jednání s ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Zbyňkem Hořelicou ve třetím týdnu letošního roku.

Krása byl Hořelicou informován, že příprava změny legislativy, která by řešila dálniční poplatky pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, se výrazně opožďuje. SFDI připravuje několik návrhů, které s NRZP ČR bude později konzultovat.

 

Osvobození od zpoplatnění pozemních komunikací

Problematika osvobození od zpoplatnění pozemních komunikací je upravena zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a jeho novelou č. 227/2019 Sb., která nabyla účinnosti 1. 1. 2021.

Novela mění § 20a odst. písm. h), který nově zní: 

„Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.“ 

  • V tomto odstavci novela zrušila slova „ ... s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou.” Nově se tedy osvobození vztahuje i na osoby postižené úplnou nebo praktickou hluchotou.

  • Ke změně došlo i v upřesnění terminologie, a to tak, že sama postižená osoba nebo osoba jí blízká musí být nadále provozovatelem, nikoliv držitelem silničního motorového vozidla. 

K uplatnění osvobození tedy musí být od roku 2021 splněno současně následující:

  • Osoba se zdravotním postižením se nachází ve vozidle.
  • Tato osoba je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P.
  • Provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká. (Tj. osoba může přenášet svůj parkovací průkaz z jednoho vozidla do druhého.)

 

Pro úplnost ještě nutno zdůraznit, že uplatnění osvobození je vázáno pouze na průkaz osoby se zdravotním postižením, tedy na průkaz ZTP či ZTP/P, a nikoliv na parkovací průkaz.

Umístěním parkovacího průkazu na předním okně vozidla lze snížit riziko zbytečného zastavování vozidla z důvodu silniční kontroly, avšak parkovací průkaz sám o sobě takto na dálku nedokladuje osvobození od zpoplatnění, neboť to je vázáno na další výše uvedené podmínky.

 

Problematické situace

Pokud jde o přepravu osob, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a jsou přepravovány do příslušného zařízení, uvádí se v komentáři k § 20a zákona následující:

  • „Problém představuje situace, kdy tato osoba s postižením je přepravována do příslušného zařízení (např. zdravotnického, školského, rekreačního atd.), kde zůstává, zatímco řidič vozidla se vrací zpět po zpoplatněné silnici. Vzhledem k současnému způsobu zpoplatnění vozidel do celkové hmotnosti 3,5 t, tedy pouze formou časového poplatku v trvání nejméně 10 dnů, je zřejmé, že osvobození od zpoplatnění se musí vztahovat i na návrat samotného řidiče z místa, kam osobu s postižením vezl. V takových případech je vhodné vyžádat si potvrzení od příslušného zařízení o přijetí osoby s postižením.”

Upozorňujeme, že tato věc není upravena zákonem, je pouze v komentáři k § 20a, a tudíž není pro policejní orgán závazný, takže může postupovat rozdílně. 

 

Kontroly na zpoplatněných komunikacích 

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P se obávají, že na dálnicích budou častěji zastavováni policií, protože elektronický systém bude vozidla bez zaplaceného poplatku hlásit do systému jako neoprávněné užívání dálnic. 

Podle Václava Krásy by tomu tak nemělo být, protože kontrolu na dálnicích bude provádět především vizuálně Celní správa. Pokud bude mít držitel průkazu za předním sklem parkovací průkaz, neměl by být žádný problém. 

O něco složitější situace bude u neslyšících osob, které mají průkaz ZTP nebo ZTP/P a které jsou nově také osvobozeny od dálničních poplatků, ale nemají parkovací průkaz. 

 

Shrnutí:

  • Novela zákona o pozemních komunikacích platná od 1. 1. 2021 pro všechny držitele průkazu ZTP a ZTP/P upřesňuje podmínku, že sama postižená osoba nebo osoba jí blízká musí být provozovatelem silničního motorového vozidla. 

  • Pro osoby postižené úplnou nebo praktickou hluchotou pak novela znamená, že jsou-li držiteli průkazu ZTP, jsou od poplatků nově osvobozeny.

  • Další novela zákona, která by upravila dálniční poplatky pro osoby se zdravotním postižením (např. systém rozpoznávání dokladování osvobození od poplatků vozidla na zpoplatněné komunikaci – pozn. red.), stále není, bude projednána až po volbách v říjnu letošního roku...

  • Stále platí dosavadní stav: je důležité mít ve vozidle na předním skle parkovací průkaz, aby při vizuálních kontrolách na dálnicích bylo vozidlo s oprávněnou osobou lépe identifikovatelné. Osoby neslyšící by si na přední sklo měly dát znak neslyšících.

 

Zdrojové informace vycházejí z oficiálních informací předsedy NRZP Václava Krásy a stanovisek legislativního odboru NRZP ČR. Můžete je nalézt na webu NRZP https://nrzp.cz/aktuality/. 

 

 

Zdroj: NRZP v ČR

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Motorismus bez bariér  

 

Neděle, 26. května 2024

Svátek má Filip

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)