Vyhlášení výsledků 29. ročníku Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení - Kultura bez bariér - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Kultura bez bariér

Vyhlášení výsledků 29. ročníku Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení

14. prosince 2022, 15.40 | Praha (VVOZP), (red)
V rámci oslavy Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením uspořádal Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením 2. prosince 2022 předávání ocenění autorkám a autorům publicistických děl 29. ročníku soutěže o Cenu VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení.

 

Hlavním měřítkem při posuzování přihlášených děl je to, jak může přihlášená práce oslovit širokou veřejnost, seznámit ji s tématem zdravotního postižení a pozitivně ovlivnit její přístup k tomuto tématu. Cílem je vyzdvihnout především ta díla, která přináší pozitivní a nezkreslený obraz o životě lidí s postižením.

Ceny jsou udělovány ve 3 kategoriích – tiskové, rozhlasové a televizní.

 

Tisková kategorie

Jednalo se o publikace a články jak z běžného tisku, tak i z novin a časopisů organizací osob se zdravotním postižením. Bylo přihlášeno 39 děl.  

  • I. cena: Petra Štarková, Albatros a Pasparta, Největší nemehlo pod sluncem

Knihu s trefnými ilustracemi Michaely Večerkové pro čtenáře od 7 let vydala nakladatelství Albastros a Pasparta v ediční řadě Má to háček, která pomáhá dětem a rocičům s řešením životních problémů a složitých situací.

Hrdinové knih této edice mají vždy nějaký problém nebo určitou diagnózu. Knížky tak mohou být povzbuzením všem malým čtenářům, kteří se potřebují s nějakým „háčkem“ vypořádat.

Hlavní hrdinkou této knihy je druhačka Bára, která se potýká s vývojovou poruchou motorické koordinace, a i když v běžném životě „zakopne na rovné podlaze“, dokáže se silou vůle o prázdninách sama postarat o zraněného dědečka a všechna jeho zvířátka. Příběh je velmi inspirativní a zdůrazňuje význam zapojení se do běžného života, i když to mnohdy je více než těžké. 

Vtipná a výstižná reportáž reportéra na vozíku popisuje vlakový výlet do Varšavy, během něhož nebyla o zážitky rozhodně nouze. Radek Musílek je neúnavný propagátor začleňování lidí s handicapem do běžných kolektivů, ukazuje, že „to jde, když se chce“.

  • III. cena: Tereza Kopecká, Tomáš KopeckýPasparta a Paseka, Naprostá šílenost

Kniha s podtitulem Anna na cestě z úzkosti velmi plasticky a čtenářsky zajímavě přibližuje trápení sedmnáctileté Anny, která trpí úzkostmi, kvůli kterým nedokáže vyjít z pokoje. Pomoci jí dokáže až přátelství se spolužákem, s nímž posléze absolvuje nečekanou prázdninovou výpravu, včetně různých příhod a dobrodružných zážitků, díky nimž se jí z její „ulity“ přece jen podaří se dostat. Kniha je zajímavá nejen svým obsahem, ale i formou komiksu, která je dnes blízká nejen mladým, takže dokáže zasáhnout poměrně široké spektrum čtenářů. 

Autorka Dana Mičolová je vnímavá k potřebám lidí s duševním nemocněním. Projevuje se to v její tvorbě, která je nejen plná pochopení a náznaků, jakými způsoby pomáhat, ale i v tom, že se věnuje oblasti, jež byla dosud většinovou společností poměrně dost opomíjená.

 

Rozhlasová kategorie

Bylo přihlášeno 6 pořadů Radia Proglas a 2 podcasty.

Jde o podcast projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu pro mujRozhlas.cz, který vznikl v roce 2020 v době, kdy se kvůli pandemii nemohly konat dárcovské akce pro Světlušku. Koncept podcastu staví na rozhovorech, které vedou známé osobnosti se zajímavými lidmi z řad lidí se zrakovým postižením na různá témata. Na úspěšné díly z předchozích dvou let navázala letos na přání posluchačů čtyřdílná minisérie Láska na první dotek, která v intimních a otevřených rozhovorech přibližuje témata rodičovství, partnerství, manželství, přátelství a sourozeneckého vztahu.

Každý ze čtyř dílů přináší spoustu postřehů z běžného života lidí se zrakovým postižením a upoutává pozornost posluchačů od začátku do konce. Moderátory minisérie byli Ester Janečková, sourozenci a youtubeři Katka Kvapilíková a Jirka Král, Dva tátové Michal a David Vaníčkovi a herečka a spisovatelka Vlastina Svátková.

Autorka pořadu zpovídá Janu Stárkovou, členku českého národního reprezentačního týmu Power chair hockey, jak se hraje florbal na elektrickém vozíku. Ze živého rozhovoru se posluchači dozvídají, jaké možnosti sportovního vyžití mají lidé s těžkým tělesným postižením i to, jaké nečekané komplikace může přinášet život na vozíku.

V rozhovoru s IT specialistou Milošem Kuklou, nevidomou Janou Kuklovou a nevidomým Karlem Giebischem představuje autorka nově založené herní studio Kikiriki Games, které vyvinulo první českou audiostřílečku pro mobilní telefon nazvanou To The Dragon Cave, věnovanou především, ale nejenom, nevidomým hráčům. Rozhovor se věnuje zejména hře samotné, ale otvírá i téma zaměstnávání osob se zrakovým handicapem.

 

Televizní kategorie

Bylo hodnoceno celkem 16 pořadů České televize i několika spolků.

Pořad ukazuje na dvou konkrétních případech rodin s těžce postiženými dvojčaty a trojčaty, jaké úřední a praktické překážky musí v okamžiku dosažení plnoletosti svých potomků s handicapem překonávat rodiče, kteří byli až dosud jejich opatrovníky. Rady a informace, jak postupovat a kam se obrátit v případě, že se rodiče chtějí o své blízké i nadále starat a mít právo za ně rozhodovat, poskytuje pořad na základě rozhovorů s právníkem i odborníky z Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení. Přesto, že pořad obsahuje spoustu užitečných rad a informací, působí díky svým protagonistkám velmi emotivně a empaticky. Obdivuhodná je statečnost a vytrvalost obou maminek.

Válečný konflikt na Ukrajině zasáhl do životů všech demokraticky a pacifisticky smýšlejících obyvatel naší planety. Ze zpráv se téměř denně dozvídáme o probíhajících bojích, o vážnosti situace a také o konkrétních příbězích lidí, kteří museli opustit svou rodnou zemi. Jen málokdo si však v této souvislosti dokáže představit, jak těžká musí být situace ve válkou zkoušené zemi pro osoby se zdravotním postižením. V tomto případě se jedná o obyvatele Ukrajiny z neslyšící komunity, kterým se díky pomoci zástupců několika našich organizací, jednotlivců i odborníků podařilo zvládnout nesnadnou cestu do bezpečí. Ocenění pořadu je zároveň poděkováním všem obětavým lidem, kteří se o to zasloužili.

Rodiče onkologicky nemocných dětí musí řešit nejen péči o své děti, ale také další složitý úkol, jak si zajistit dostatek peněz, když jim péče o vážně nemocné děti nedovoluje chodit do práce. V takových případech mají nárok na sociální dávky, konkrétně příspěvek na péči, ovšem přesvědčit úřady, že nemocné dítě splňuje potřebná kritéria, bývá často velmi obtížné. Někdy to trvá tak dlouho, že dítě zemře dřív, než pomoc státu dorazí. Mnohé rodiny proto nacházejí pomoc u neziskových organizací, které pacientům a jejich blízkým dávají novou naději. V tomto konkrétním případě se jedná o Alianci pro individualizovanou podporu.

Svůj osobní příběh vypráví v dokumentu paní Veronicah W. Kinyanjui, matka tří dětí, která se z rodné Keni přestěhovala s rodinou na sídliště v Kladně. Veronicah, ač má sama dvě děti s autismem, o které se denně stará, nezapomíná ani na rodiny se stejně postiženými dětmi v rodné zemi. Svým optimismem pomáhá překonat předsudky vůči lidem s autismem a mentálním postižením. Zároveň dodává naději a sílu rodičům se stejným osudem, u nás i v Africe, že v tom nejsou sami. Ukazuje také, že pomáhat lidem s těžkým postižením může každý z nás.

 

Všem oceněným autorkám a autorům gratulujeme! 

 

Cenu uděluje Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením od roku 1994. Za dobu její existence prošlo soutěží cca 1660 publicistických děl. V letošním ročníku bylo hodnoceno 63 prací, které posuzovala nezávislá šestičlenná porota.

 

Originál zprávy: https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/aktuality/vyhlaseni-vysledku-29--rocniku-ceny-vvozp-za-publicisticke-prace-zamerene-na-tema-zdravotniho-postizeni-201354/

 

 

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Kultura bez bariér  

 » Aktuality  » Literární dílna  

 

 

Čtvrtek, 20. června 2024

Svátek má Květa

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)