Pozvánka na slavnostní vyhlášení vítězů projektu REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ 2018 - Kultura bez bariér - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Kultura bez bariér

Pozvánka na slavnostní vyhlášení vítězů projektu REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ 2018

Pozvánka RHH 2018

15. října 2018, 09.27 | Ostrava (Alfa agentura )
Slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ, kterou pořádá Alfa agentura proběhne 25. října od 11 hodin v aule Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Soutěž se uskutečňuje pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast sociální Jiřího Navrátila, primátora statutárního města Ostravy Tomáše Macury a senátora Parlamentu České republiky Jiřího Carbola.

 

 

Ceny jsou udělovány veřejností navrženým subjektům za mimořádný počin, vzor nebo projekt ve prospěch osob se zdravotním postižením, a to ve čtyřech kategoriích:

  1. Hrdinové handicapu (příběhy obdivuhodných výkonů)

  2. Pečující v handicapu (sebeobětující se osobnosti)

  3. Projekty handicapu (projekty organizací a filantropů)

  4. Emisaři handicapu (vzory ze zahraničí)

 

Řekli o projektu

„Město Ostrava dlouhodobě podporuje aktivity, které vedou k začlenění handicapovaných občanů do společnosti a ke smysluplnému trávení volného času. Namátkou uvedu podporu sportovních akcí, osvětové činnosti, příměstských táborů pro zdravotně postižené děti, výstavby dětských heren nebo mobilní služby pro přepravu k lékaři,“ konstatoval primátor města Ostravy Tomáš Macura. „Zároveň děkuji všem, kteří se na projektu podílejí. Držím palce handicapovaným hrdinům, aby ve svém úsilí nepolevovali, a věřím, že najdou následovníky, kteří se dokážou, stejně jako oni, poprat se svým handicapem a nakonec si splní všechna přání v pracovním i osobním životě.“ 

Moravskoslezský kraj se už od roku 2004 úzce zaměřuje na podporu osob se zdravotním postižením, a to tvorbou i naplňováním strategických dokumentů nazývaných Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

„V současné době je takto realizován již čtvrtý plán, který byl schválen na léta 2014–2020. Co mají tyto strategické dokumenty společné, je podpora a vytváření příležitostí k integraci osob s postižením do většinové společnosti současně s posilováním vnímání člověka se zdravotním postižením jako občana se všemi svými právy i povinnostmi,“ uvedl mimo jiné náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast sociální Jiří Navrátil. „Jedním z cílů činností Moravskoslezského kraje je nejen nestavění nových bariér reálných a ani těch vnitřních, ale i jejich odstraňování. Moravskoslezský kraj je vstřícný k lidem s postižením a jejich rodinám.“

Senátor Parlamentu České republiky Jiří Carbol k soutěži uvedl: „Srdečná gratulace patří nejen všem vítězům, ale i všem nominovaným. A velké poděkování pak organizátorům této skvělé akce.“

 

 


 

Soutěž REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ 2018 finančně podpořil Moravskoslezský kraj.

Soutěž REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ 2018 finančně podpořilo statutární město Ostrava.


 

 

Foto: Jiří Muladi

 

 

RHH 2017 – Senátor Jiří Carbol předává ocenění JUDr. Marku Benešovi, řediteli obecně prospěšné společnosti Metropolitní uniíverzita Praha, a Mgr. Anně Benešové, ředitelce pro lidské zdroje a rozvoj, zakladatelce univerzity

Rhh 2017 – Senátor Jiří Carbol předává ocenění Ireně Kučerkové, předsedkyni Asociace zdravotně postižených Kopřivnice

RHH 2017 – Náměstek MSK Jiří Navrátil blahopřeje Františku Dvouletému k vítězství v kategorii Pečující v handicapu

RHH 2017 – Další vítězkou v kategorii Emisaři handicapu se stala Anna Oroszová z Košic, které předal ocenění světoznámý fotograf prof. Jindřich Štreit

RHH 2017 – Paní Vladimíře Kaločové, která zastupuje Dům sociální péče z polské Pogórze, předává prof. Jindřich Štreit jím vytvořenou adjustovanou fotografii

RHH 2017 – Náměstek primátora pro oblast kultury a volnočasových aktivit Zbyňek Pražák oceňuje Karolínku Dejovou

RHH 2017 – Z vystoupení Karolínky Dejové a Elišky Jeřábkové

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Kultura bez bariér  

 

 

Pondělí, 24. června 2024

Svátek má Jan

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)