Termín pro podání žádosti o stipendium od Výboru dobré vůle se blíží - Vzdělávání - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Vzdělávání

Termín pro podání žádosti o stipendium od Výboru dobré vůle se blíží

Ilustr. foto

6. července 2017, 19.00 | Ostrava (red)
Fond vzdělání Výboru dobré vůle poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Podzimní termín: 25. 8. 2017.

 

 

 

 

Fond vzdělání je jedním ze stěžejních dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle. Poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Hlavním partnerem projektu je Československá obchodní banka, a. s. (dále ČSOB).

Fond vzdělání byl založen ČSOB a Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové v roce 1995. Od vzniku programu získalo stipendijní podporu 514 studentů a dalších 530 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či na pomůcky ke studiu. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním vynaloženo více jak 29,6 milionu korun.

Dobré vzdělání je vklad, který mladému člověku v budoucnu přinese možnost uplatnit se ve společnosti, být samostatný a nezávislý. Díky finanční podpoře z Fondu vzdělání mají studenti lepší motivaci k dalšímu studiu.

Uzávěrky pro přijímání žádostí – 25. února a 25. srpna 2017.

 

Podmínky pro získání stipendia

 • věk do 26 let (v odůvodněných případech do 30 let – např. u žadatelů v doktorském programu)

 • studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR

 • studijní průměr do 2,0

 • sociální nebo zdravotní handicap

 • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle

 

Seznam požadovaných dokumentů

 • vyplněný formulář

 • motivační dopis (max. 1 stránka A4)

 • strukturovaný životopis

 • doklad o studiu na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR

 • kopie posledního vysvědčení

 • potvrzení o příjmech všech členů domácnosti

 • potvrzení o výši školného a výši úhrady za ubytování

 • lékařská zpráva, žádá-li se o stipendium z důvodu zdravotního handicapu

 

Další informace

 • žádosti se zasílají poštou na adresu nadace, rozhodující je datum podání žádosti

 • jelikož se snažíme podporovat samostatnost studentů při nakládání s finančními prostředky, jednou z podmínek vyplácení stipendia je zřízení vlastního peněžního účtu.

 • studijní průměr do 2,0 je třeba udržet po celou dobu, kdy je stipendium vypláceno; v případě zhoršení studijních výsledků je stipendium sníženo a v případě přerušení studia je vyplácení úplně zastaveno.

 • koordinátorka projektu: Eva Kvasničková, tel.: 224 216 883, e-mail: .

 

 

Zdroj: VDV Nadace Olgy Havlové

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Vzdělávání  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

Sobota, 4. července 2020

Svátek má Prokop

Reklama

Černá louka - Festival Život bez bariér

Reklama

Rychlý rozvoz inkontinenčních pomůcek

Reklama

Přídavné pohony KLAXON

Reklama

klikni

Reklama

 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Finanční podpora

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou:

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR  

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)