Soutěž REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ 2017 zná své vítěze - Kultura bez bariér - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Kultura bez bariér

Soutěž REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ 2017 zná své vítěze

Plastika Hrdinové handicapu ztvárňuje teoretického fyzika na vozíku Stephena Hawkinga

31. října 2017, 18.00 | Ostrava (Jiří Muladi)
Slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ, kterou pořádal magazín VOZKA, se uskutečnilo 24. října v aule Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Soutěž se uskutečnila pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast sociální Jiřího Navrátila, primátora statutárního města Ostravy Tomáše Macury a senátora Parlamentu České republiky Jiřího Carbola.

 

 

 

 

Ceny REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ jsou uděleny veřejností navrženým subjektům za mimořádný počin, vzor nebo projekt ve prospěch osob se zdravotním postižením, a to ve čtyřech kategoriích:

 1. Hrdinové handicapu (příběhy obdivuhodných výkonů)

 2. Pečující v handicapu (sebeobětující se osobnosti)

 3. Projekty handicapu (projekty organizací a filantropů)

 4. Emisaři handicapu (vzory ze zahraničí)

 

Řekli o hrdinech handicapu

„Město Ostrava dlouhodobě podporuje aktivity, které vedou k začlenění handicapovaných občanů do společnosti a ke smysluplnému trávení volného času. Namátkou uvedu podporu sportovních akcí, osvětové činnosti, příměstských táborů pro zdravotně postižené děti, výstavby dětských heren nebo mobilní služby pro přepravu k lékaři,“ konstatoval primátor města Ostravy Tomáš Macura, v zastoupení náměstkem pro oblast kultury a volnočasových aktivit Zbyňkem Pražákem. „Zároveň děkuji všem, kteří se na této akci podíleli. Držím palce handicapovaným hrdinům, aby ve svém úsilí nepolevovali, a věřím, že najdou následovníky, kteří se dokážou, stejně jako oni, poprat se svým handicapem a nakonec si splní všechna přání v pracovním i osobním životě.“ 

Moravskoslezský kraj se už od roku 2004 úzce zaměřuje na podporu osob se zdravotním postižením, a to tvorbou i naplňováním strategických dokumentů nazývaných Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

„V současné době je takto realizován již čtvrtý plán, který byl schválen na léta 2014–2020. Co mají tyto strategické dokumenty společné, je podpora a vytváření příležitostí k integraci osob s postižením do většinové společnosti současně s posilováním vnímání člověka se zdravotním postižením jako občana se všemi svými právy i povinnostmi,“ uvedl mimo jiné náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast sociální Jiří Navrátil. „Jedním z cílů činností Moravskoslezského kraje je nejen nestavění nových bariér reálných a ani těch vnitřních, ale i jejich odstraňování. Moravskoslezský kraj je vstřícný k lidem s postižením a jejich rodinám.“

Senátor Parlamentu České republiky Jiří Carbol k soutěži uvedl: „Srdečná gratulace patří všem vítězům a velké poděkování organizátorům této skvělé akce.“

 

REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ – vítězové

Hrdinové handicapu (příběhy obdivuhodných výkonů)

 1. Karolína Dejová

 2. Tadeáš Kříž

 3. Lucie Blažková 

 

Pečující v handicapu (sebeobětující se osobnosti)

 1. František Dvouletý

 2. Vladimíra Kaločová

 3. Irena Kučerková

 

Projekty handicapu (projekty organizací a filantropů)

 1. Metropolitní univerzita Praha

 2. Kateřina Maxová

 3. Taneční klub Štramberk

    (vedoucí Pavla Jeřábková)

 

Emisaři handicapu (vzory ze zahraničí)

 1. Stephen Hawking

 2. Anna Oroszová

 3. Powiatowy Dom Pomoci Spolecznej

     (ředitel Krzystof Krzyzanowski)

 

Vítězové jsou všichni, akorát na prvních místech jsou „vítězové s hlavní cenou“.

 


 

Soutěž REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ 2017 finančně podpořil Moravskoslezský kraj.

Soutěž REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ 2017 finančně podpořilo statutární město Ostrava.


 

O pokračování soutěže budete včas informováni na těchto stránkách i v celostátním magazínu VOZKA.

Foto: Jiří Muladi

 

 

Plastiku Hrdinové handicapu ztvárňující slavného teoretického fyzika na vozíku Stephena Hawkinga vytvořila sochařka Magda Mladějovská

Náměstek hejtmana MSK pro oblast sociální Jiří Navrátil seznámil přítomné s aktivitami Moravskoslezského kraje v oblasti handicapu

Senátor Jiří Carbol předává ocenění JUDr. Marku Benešovi, řediteli obecně prospěšné společnosti Metropolitní uniíverzita Praha, a Mgr. Anně Benešové, ředitelce pro lidské zdroje a rozvoj, zakladatelce univerzity

Z mimořádně zajímavé přednášky ředitele Mezinárodního festivalu outdoorových filmů Jiřího Kráčalíka a doprovodných filmových šotů vyplynulo, že outdoorové aktivity se nevyhýbají ani handicapu

Absolvent studia na MUP Lukáš Kosina s maminkou

Senátor Jiří Carbol předává ocenění Ireně Kučerkové, předsedkyni Asociace zdravotně postižených Kopřivnice

Náměstek MSK Jiří Navrátil blahopřeje Františku Dvouletému k vítězství v kategorii Pečující v handicapu

Další vítězkou v kategorii Emisaři handicapu se stala Anna Oroszová z Košic, které předal ocenění světoznámý fotograf prof. Jindřich Štreit

Paní Vladimíře Kaločové, která zastupuje Dům sociální péče z polské Pogórze, předává prof. Jindřich Štreit jím vytvořenou adjustovanou fotografii

Jedním z vítězů se stal také Tadeáš Kříž z Hodonína, student oboru Aplikované pohybové aktivity na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Náměstek primátora pro oblast kultury a volnočasových aktivit Zbyňek Pražák oceňuje Karolínku Dejovou

Z vystoupení Karolínky Dejové a Elišky Jeřábkové

Zajímavá fakta o mozku a paměti v souvislosti s handicapem přednesla Mgr. Petra Krulová

Krátkou osvěžující přednáškou pozdravila účastníky psychiatrička Růžena Mašková

Zakladatel magazínu pro vozíčkáře VOZKA Ing. Petr Dzido seznamuje přítomné s historií a současností časopisu

Garant a organizátor soutěže za magazín VOZKA Ing. Jiří Muladi na tiskové konferenci předcházející slavnostnímu vyhlášení; foto (dz)

Členka týmu rozhodčích z Agentury Dobrý den Michaela Rafajová hovoří o české databance rekordů a kuriozit i o exponátech v Muzeu rekordů a kuriozit. Baví se tím také moderátorka Ilona Mazalová

Vystoupení hudební skupiny Rytmy z centra Čtyřlístek

O závěr akce se svou přednáškou o tajuplných místech Moravskoslezského kraje postarala Mgr. Jana Molnárová

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Kultura bez bariér  

 » Soutěže  » REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ 2017  

 

 

Středa, 18. července 2018

Svátek má Drahomíra

Reklama

Pompeho nemoc

Reklama

Pohybové léčebné přístroje Motren

Reklama

klikni

Reklama

 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Reklama

Solift - pomůcky pro zvedání a přesun

 

 

Finanční podpora

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou:

Ministerstvo zdravotnictví ČR  

 

    

 

         

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)